1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "w istocie"

Synonim w istocie

Lista synonimów do w istocie:


ba, no, ano, tak, racja, no tak, owszem, zaiste, ano tak, w sumie, de facto, istotnie, naprawdę, otóż to, właśnie, co więcej, faktycznie, mało tego, naturalnie, w praktyce, w zasadzie, nie inaczej, oczywiście, ostatecznie, po prawdzie, praktycznie, rzecz jasna, właściwie, nawet lepiej, rzeczywiście, tak naprawdę, powiem więcej, w rzeczy samej, w samej rzeczy, jak najbardziej, więcej jeszcze, w gruncie rzeczy, ma się rozumieć, nie dość na tym, w rzeczywistości, ściśle mówiąc

Synonimy do w istocie z podziałem na kategorie:


no
no, ano, tak, no tak, owszem, istotnie, naprawdę, faktycznie, nie inaczej, właściwie, rzeczywiście, w rzeczy samej, w samej rzeczy, w gruncie rzeczy, ściśle mówiąc
de facto
de facto, naprawdę, faktycznie, w zasadzie, po prawdzie, właściwie, tak naprawdę, w rzeczywistości
ano
ano, faktycznie, właściwie, rzeczywiście, w rzeczy samej, w gruncie rzeczy
w sumie
w sumie, de facto, naprawdę, faktycznie, w praktyce, ostatecznie, właściwie, rzeczywiście, w rzeczy samej
ba
ba, no, tak, racja, no tak, owszem, zaiste, ano tak, naprawdę, otóż to, właśnie, co więcej, faktycznie, mało tego, naturalnie, oczywiście, rzecz jasna, nawet lepiej, rzeczywiście, powiem więcej, w rzeczy samej, jak najbardziej, więcej jeszcze, w gruncie rzeczy, ma się rozumieć, nie dość na tym, ściśle mówiąc
tak
tak, no tak, owszem, ano tak, de facto, faktycznie, po prawdzie, właściwie, rzeczywiście, tak naprawdę, ściśle mówiąc
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: