1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "całość"

Synonim całość


Synonimy do "całość":


pula, suma, wsio, grupa, kwota, saldo, zgoda, każdy, ludzie, naród, ogół, romans, zbiór, zestaw, agregat, kohezja, komplet, monolit, pełnia, wszyscy, harmonia, kompleks, stosunek, wszystko, zespół, związek, jedność, ludność, placówka, koherencja, pełność, równowaga, zgodność, zwartość, komunikacja, konglomerat, powiązanie, spoistość, spójność, porozumienie, zbiorowość, zupełność, łączność, całokształt, kompletność, integralność, jednorodność, społeczność, łączliwość, kompleksowość, społeczeństwo, niepodzielność, zgodność myśli, zgodność sądów

Odmiana słowa "całość":


całość, całości, całościach, całościami, całością, całościom

Synonimy do "całość" z podziałem na kategorie:


agregat

agregat, kompleks, zespół, całokształt

suma

suma, wsio, ogół, komplet, pełnia, wszystko, całokształt

zbiór

zbiór, komplet, kompleks, zespół, konglomerat

pula

pula, suma, kwota, saldo, ogół, komplet, pełnia, wszyscy, wszystko, całokształt

monolit

monolit, jedność, koherencja, zwartość, spoistość, spójność, łączność, integralność, jednorodność, kompleksowość

całość

jedność, koherencja, zgodność, spoistość, integralność

zgoda

zgoda, pełnia, harmonia, jedność, koherencja, równowaga, zgodność, spoistość, łączność, integralność

zestaw

zestaw, komplet, wszystko

kohezja

kohezja, jedność, koherencja, spoistość, łączność, łączliwość, zgodność myśli, zgodność sądów

grupa

grupa, zestaw, agregat, kompleks, zespół, placówka, całokształt
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: