Synonim całość

Lista synonimów do całość:


pula, suma, wsio, grupa, kwota, saldo, zgoda, każdy, ludzie, naród, ogół, romans, zbiór, zestaw, agregat, kohezja, komplet, monolit, pełnia, wszyscy, harmonia, kompleks, stosunek, wszystko, zespół, związek, jedność, ludność, placówka, koherencja, pełność, równowaga, zgodność, zwartość, komunikacja, konglomerat, powiązanie, spoistość, spójność, porozumienie, zbiorowość, zupełność, łączność, całokształt, kompletność, integralność, jednorodność, społeczność, łączliwość, kompleksowość, społeczeństwo, niepodzielność, zgodność myśli, zgodność sądów

Odmiana słowa całość:


całość, całości, całościach, całościami, całością, całościom

Synonimy do "całość" z podziałem na kategorie:


agregat
agregat, kompleks, zespół, całokształt
suma
suma, wsio, ogół, komplet, pełnia, wszystko, całokształt
zbiór
zbiór, komplet, kompleks, zespół, konglomerat
pula
pula, suma, kwota, saldo, ogół, komplet, pełnia, wszyscy, wszystko, całokształt
monolit
monolit, jedność, koherencja, zwartość, spoistość, spójność, łączność, integralność, jednorodność, kompleksowość
całość
jedność, koherencja, zgodność, spoistość, integralność
zgoda
zgoda, pełnia, harmonia, jedność, koherencja, równowaga, zgodność, spoistość, łączność, integralność
zestaw
zestaw, komplet, wszystko
kohezja
kohezja, jedność, koherencja, spoistość, łączność, łączliwość, zgodność myśli, zgodność sądów
grupa
grupa, zestaw, agregat, kompleks, zespół, placówka, całokształt
W naszym słowniku znajduje się 54 synonimów dla słowa: "całość". Między innymi: wsio, grupa, kwota. Słowo "całość" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.