Synonim czyli

Lista synonimów do czyli:


czy, lub, alias, ksywa, stąd, więc, zatem, ksywka, otóż, pseudo, toteż, dlatego, inaczej, to jest, w sumie, przydomek, pseudonim, tak więc, to znaczy, tym samym, mianowicie, oznacza to, wobec tego, ostatecznie, właściwie, konkludując, wskutek tego, innymi słowy, podsumowując, w takim razie, jednym słowem, summa summarum, w następstwie, koniec końców, z tej przyczyny, krótko mówiąc, w związku z tym

Synonimy do "czyli" z podziałem na kategorie:


alias
alias, inaczej
czy
czy, lub, to znaczy, oznacza to, innymi słowy
czyli
to znaczy
W naszym słowniku znajduje się 37 synonimów dla słowa: "czyli". Między innymi: alias, ksywa, stąd. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.