Synonim to znaczy

Lista synonimów do to znaczy:


czy, lub, czyli, stąd, więc, zatem, otóż, toteż, dlatego, to jest, tak więc, tym samym, mianowicie, oznacza to, wobec tego, wskutek tego, innymi słowy, w takim razie, jednym słowem, w następstwie, z tej przyczyny, krótko mówiąc, w związku z tym

Synonimy do "to znaczy" z podziałem na kategorie:


czy
czy, lub, czyli, oznacza to, innymi słowy
to jest
to jest, mianowicie
czyli
czyli
W naszym słowniku znajduje się 23 synonimów dla wyrażenia: "to znaczy". Między innymi: czyli, stąd, więc. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.