1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "doświadczenie"

Synonim doświadczenie


Synonimy do "doświadczenie":


ból, rana, test, uraz, gnoma, miara, nakaz, nauka, uraza, wzór, artyzm, czucie, kunszt, lekcja, morał, ogląd, perora, pomiar, próba, rozkaz, rutyna, sztuka, tyrada, wprawa, wymiar, aforyzm, analiza, ankieta, badania, badanie, egzamin, empiria, komenda, maksyma, memento, nauczka, rozmiar, szkoła, uczucie, wniosek, autopsja, doznanie, empiryzm, intuicja, kwerenda, odczucie, praktyka, probierz, wyczucie, wytyczna, zbadanie, dyrektywa, konkluzja, kryterium, mierzenie, panowanie, pouczenie, sentencja, wrażenie, zalecenie, zranienie, dociekanie, dyspozycja, instrukcja, odkrywanie, przejście, przeżycie, rzemiosło, sondowanie, sprawdzian, testowanie, wskazówka, wyznacznik, łatwość, biegłość, dochodzenie, eksperyment, eksploracja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przetrwanie, przysłowie, płynność, sprawdzanie, sprawność, eksperiencja, poszukiwanie, zręczność, złota myśl, szósty zmysł, umiejętność, wprawianie się, własna obserwacja, przykre wspomnienie

Odmiana słowa "doświadczenie":


doświadczenie, doświadczenia, doświadczeniach, doświadczeniami, doświadczeniem, doświadczeniom, doświadczeniu, doświadczeń

Synonimy do "doświadczenie" z podziałem na kategorie:


test

test, pomiar, próba, badanie, zbadanie, sprawdzian, eksperyment

rutyna

rutyna, wprawa, praktyka, biegłość

doznanie

doznanie, odczucie, wrażenie, przejście, przeżycie, eksperiencja

empiria

empiria

ogląd

ogląd, autopsja, własna obserwacja

pomiar

pomiar, analiza, badanie, kwerenda, dociekanie, odkrywanie, sondowanie, testowanie, dochodzenie, eksperyment, eksploracja, sprawdzanie, poszukiwanie

artyzm

artyzm, kunszt, rutyna, sztuka, wprawa, praktyka, panowanie, rzemiosło, łatwość, biegłość, płynność, sprawność, zręczność, umiejętność

nauka

nauka, lekcja, morał, rutyna, wprawa, badanie, nauczka, praktyka, wrażenie, przejście, przeżycie, biegłość

uczucie

uczucie, doznanie, wrażenie, przejście, przeżycie

empiryzm

empiryzm

gnoma

gnoma, nauka, lekcja, morał, aforyzm, maksyma, nauczka, wniosek, konkluzja, pouczenie, sentencja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, złota myśl

czucie

czucie, uczucie, doznanie, intuicja, odczucie, wyczucie, wrażenie, przejście, przeżycie, eksperiencja, szósty zmysł

nakaz

nakaz, nauka, lekcja, morał, perora, rozkaz, tyrada, komenda, nauczka, wytyczna, dyrektywa, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, wskazówka

ból

ból, rana, uraz, uraza, zranienie, przykre wspomnienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: