1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "doświadczenie"

Synonim doświadczenie

Lista synonimów do doświadczenie:


ból, rana, test, uraz, gnoma, miara, nakaz, nauka, uraza, wzór, artyzm, czucie, kunszt, lekcja, morał, ogląd, perora, pomiar, próba, rozkaz, rutyna, sztuka, tyrada, wprawa, wymiar, aforyzm, analiza, ankieta, badania, badanie, egzamin, empiria, komenda, maksyma, memento, nauczka, rozmiar, szkoła, uczucie, wniosek, autopsja, doznanie, empiryzm, intuicja, kwerenda, odczucie, praktyka, probierz, wyczucie, wytyczna, zbadanie, dyrektywa, konkluzja, kryterium, mierzenie, panowanie, pouczenie, sentencja, wrażenie, zalecenie, zranienie, dociekanie, dyspozycja, instrukcja, odkrywanie, przejście, przeżycie, rzemiosło, sondowanie, sprawdzian, testowanie, wskazówka, wyznacznik, łatwość, biegłość, dochodzenie, eksperyment, eksploracja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przetrwanie, przysłowie, płynność, sprawdzanie, sprawność, eksperiencja, poszukiwanie, zręczność, złota myśl, szósty zmysł, umiejętność, wprawianie się, własna obserwacja, przykre wspomnienie

Odmiana słowa doświadczenie:


doświadczenie, doświadczenia, doświadczeniach, doświadczeniami, doświadczeniem, doświadczeniom, doświadczeniu, doświadczeń

Synonimy do doświadczenie z podziałem na kategorie:


test
test, pomiar, próba, badanie, zbadanie, sprawdzian, eksperyment
rutyna
rutyna, wprawa, praktyka, biegłość
doznanie
doznanie, odczucie, wrażenie, przejście, przeżycie, eksperiencja
empiria
empiria
ogląd
ogląd, autopsja, własna obserwacja
pomiar
pomiar, analiza, badanie, kwerenda, dociekanie, odkrywanie, sondowanie, testowanie, dochodzenie, eksperyment, eksploracja, sprawdzanie, poszukiwanie
artyzm
artyzm, kunszt, rutyna, sztuka, wprawa, praktyka, panowanie, rzemiosło, łatwość, biegłość, płynność, sprawność, zręczność, umiejętność
nauka
nauka, lekcja, morał, rutyna, wprawa, badanie, nauczka, praktyka, wrażenie, przejście, przeżycie, biegłość
uczucie
uczucie, doznanie, wrażenie, przejście, przeżycie
empiryzm
empiryzm
gnoma
gnoma, nauka, lekcja, morał, aforyzm, maksyma, nauczka, wniosek, konkluzja, pouczenie, sentencja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, złota myśl
czucie
czucie, uczucie, doznanie, intuicja, odczucie, wyczucie, wrażenie, przejście, przeżycie, eksperiencja, szósty zmysł
nakaz
nakaz, nauka, lekcja, morał, perora, rozkaz, tyrada, komenda, nauczka, wytyczna, dyrektywa, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, wskazówka
ból
ból, rana, uraz, uraza, zranienie, przykre wspomnienie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: