Synonim doraźny

Lista synonimów do doraźny:


lichy, ad hoc, ramowy, rzadki, ulotny, umowny, czasowy, kiepski, próbny, roboczy, chwilowy, dorywczy, odwalony, osobliwy, sezonowy, szkicowy, tandetny, unikalny, wstępny, byle jaki, makietowy, niestały, nietypowy, przelotny, przygodny, unikatowy, warunkowy, niechlujny, nietrwały, niezwykły, sytuacyjny, tymczasowy, wyjątkowy, zapomniany, zastępczy, efemeryczny, epizodyczny, ogólnikowy, okazjonalny, spartaczony, sporadyczny, szczególny, aperiodyczny, nadzwyczajny, niepospolity, nieregularny, niezwyczajny, przejściowy, przybliżony, sfuszerowany, chałturniczy, improwizowany, powierzchowny, prowizoryczny, przemijający, kazualistyczny, koniunkturalny, krótkotrwały, niepowtarzalny, nieprzeciętny, przygotowawczy, eksperymentalny, niedookreślony, okolicznościowy, ponadprzeciętny, niezobowiązujący

Odmiana słowa doraźny:


doraźny, doraźna, doraźną, doraźne, doraźnego, doraźnej, doraźnemu, doraźni, doraźnie, doraźnych, doraźnym, doraźnymi, niedoraźna, niedoraźną, niedoraźne, niedoraźnego, niedoraźnej, niedoraźnemu, niedoraźni, niedoraźnie, niedoraźny, niedoraźnych, niedoraźnym, niedoraźnymi

Synonimy do "doraźny" z podziałem na kategorie:


ad hoc
ad hoc
doraźny
dorywczy
ulotny
ulotny, czasowy, chwilowy, niestały, przelotny, nietrwały, tymczasowy, zapomniany, zastępczy, efemeryczny, przejściowy, improwizowany, przemijający, krótkotrwały
rzadki
rzadki, osobliwy, sezonowy, unikalny, nietypowy, przelotny, przygodny, unikatowy, warunkowy, niezwykły, sytuacyjny, tymczasowy, wyjątkowy, epizodyczny, okazjonalny, sporadyczny, szczególny, aperiodyczny, nadzwyczajny, niepospolity, nieregularny, niezwyczajny, prowizoryczny, kazualistyczny, koniunkturalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, okolicznościowy, ponadprzeciętny
lichy
lichy, ad hoc, ramowy, umowny, kiepski, odwalony, szkicowy, tandetny, byle jaki, makietowy, warunkowy, niechlujny, sytuacyjny, tymczasowy, ogólnikowy, okazjonalny, spartaczony, przybliżony, sfuszerowany, chałturniczy, powierzchowny, prowizoryczny, kazualistyczny, koniunkturalny, przygotowawczy, niedookreślony
roboczy
roboczy, wstępny, warunkowy, sytuacyjny, tymczasowy, okazjonalny, prowizoryczny, kazualistyczny, koniunkturalny, przygotowawczy
W naszym słowniku znajduje się 66 synonimów dla słowa: "doraźny". Między innymi: ramowy, rzadki, ulotny. Słowo "doraźny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.