1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dowodzić"

Synonim dowodzić

Lista synonimów do dowodzić:


mieć, kazać, strzec, panować, trzymać, władać, dyktować, kierować, narzucać, objawiać, obstawać, oznaczać, pilnować, posiadać, rządzić, sterować, szefować, ujawniać, ukazywać, upewniać, wyjawiać, zdradzać, śledzić, aprobować, doglądać, dominować, dozorować, dzierżyć, liderować, motywować, nakazywać, ochraniać, ogłaszać, pochwalać, pokazywać, prowadzić, regulować, rezonować, rozumować, sprawdzać, twierdzić, wskazywać, wykazywać, zapewniać, zaręczać, akceptować, być wzorem, deklarować, dysponować, kląć się, mędrkować, nadzorować, obserwować, przemawiać, przewodzić, przyjmować, rozkazywać, tłumaczyć, udowadniać, utrzymywać, uzasadniać, zarządzać, zawiadywać, świadczyć, być wyrazem, dyrektorzyć, gospodarzyć, gwarantować, kapitanować, konfirmować, kontrolować, legitymować, monitorować, oświadczać, potwierdzać, przekonywać, przysięgać, ratyfikować, umożliwiać, uwidoczniać, wieść prym, wodzić prym, zatwierdzać, znamionować, argumentować, gospodarować, komenderować, sankcjonować, sygnalizować, zabezpieczać, administrować, być przejawem, mieć władzę, mądrzyć się, przyklaskiwać, rozporządzać, stać na czele, zaklinać się, rozdawać karty, być komendantem, przejawiać się, usprawiedliwiać, być wyposażonym, uznawać za dobre, mieć w posiadaniu, sprawować nadzór, być właścicielem, dawać możliwość, sprawować władzę, wytaczać argumenty, sprawować kontrolę, grać główną rolę, pociągać za sznurki, świecić przykładem, być języczkiem u wagi, grać pierwsze skrzypce, prowadzić gospodarstwo

Odmiana słowa dowodzić:


dowodzić, dowodzą, dowodząc, dowodząca, dowodzącą, dowodzące, dowodzącego, dowodzącej, dowodzącemu, dowodzący, dowodzących, dowodzącym, dowodzącymi, dowodzeni, dowodzenia, dowodzeniach, dowodzeniami, dowodzenie, dowodzeniem, dowodzeniom, dowodzeniu, dowodzeń, dowodzę, dowodzi, dowodzicie, dowodzili, dowodziliby, dowodzilibyście, dowodzilibyśmy, dowodziliście, dowodziliśmy, dowodził, dowodziła, dowodziłaby, dowodziłabym, dowodziłabyś, dowodziłam, dowodziłaś, dowodziłby, dowodziłbym, dowodziłbyś, dowodziłem, dowodziłeś, dowodziło, dowodziłoby, dowodziły, dowodziłyby, dowodziłybyście, dowodziłybyśmy, dowodziłyście, dowodziłyśmy, dowodzimy, dowodzisz, dowodzona, dowodzoną, dowodzone, dowodzonego, dowodzonej, dowodzonemu, dowodzono, dowodzony, dowodzonych, dowodzonym, dowodzonymi, dowódź, dowódźcie, dowódźcież, dowódźmy, dowódźmyż, dowódźże, niedowodząca, niedowodzącą, niedowodzące, niedowodzącego, niedowodzącej, niedowodzącemu, niedowodzący, niedowodzących, niedowodzącym, niedowodzącymi, niedowodzeni, niedowodzenia, niedowodzeniach, niedowodzeniami, niedowodzenie, niedowodzeniem, niedowodzeniom, niedowodzeniu, niedowodzeń, niedowodzona, niedowodzoną, niedowodzone, niedowodzonego, niedowodzonej, niedowodzonemu, niedowodzony, niedowodzonych, niedowodzonym, niedowodzonymi

Synonimy do dowodzić z podziałem na kategorie:


dowodzić
wykazywać, udowadniać, uzasadniać, argumentować, wytaczać argumenty
panować
panować, rozkazywać, rozporządzać
władać
władać, kierować, rządzić, szefować, liderować, nadzorować, przewodzić, zarządzać, zawiadywać, dyrektorzyć, kapitanować, wodzić prym, stać na czele, pociągać za sznurki, grać pierwsze skrzypce
strzec
strzec, kierować, pilnować, rządzić, śledzić, doglądać, dozorować, ochraniać, sprawdzać, nadzorować, obserwować, przewodzić, zarządzać, zawiadywać, kontrolować, monitorować, zabezpieczać, stać na czele, sprawować kontrolę, pociągać za sznurki
kazać
kazać, panować, dyktować, narzucać, nakazywać, dysponować, rozkazywać, zarządzać, gospodarzyć, rozporządzać
mieć
mieć, panować, trzymać, władać, posiadać, dzierżyć, nakazywać, dysponować, rozkazywać, zarządzać, gospodarzyć, rozporządzać, być wyposażonym, mieć w posiadaniu, być właścicielem
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: