Synonim dymisja

Lista synonimów do dymisja:


kasacja, abolicja, zdjęcie, abdykacja, rewokacja, uchylenie, anulowanie, odwołanie, rezygnacja, skasowanie, usunięcie, zniesienie, zwolnienie, kapitulacja, ustąpienie, wymówienie, poddanie się, wypowiedzenie, dymisjonowanie, unieważnienie, zdymisjonowanie, zrzeczenie się

Odmiana słowa dymisja:


dymisja, dymisjach, dymisjami, dymisją, dymisje, dymisję, dymisji, dymisjo, dymisjom, dymisyj

Synonimy do "dymisja" z podziałem na kategorie:


dymisja
abdykacja, rezygnacja, zrzeczenie się
W naszym słowniku znajduje się 22 synonimów dla słowa: "dymisja". Między innymi: zdjęcie, abdykacja, rewokacja. Słowo "dymisja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy na naszej stronie dzielone są na grupy znaczeniowe. W przypadku słowa "dymisja" w naszej bazie istnieje tylko jedna kategoria. Jeżeli znasz więcej znaczeń, zapraszamy do kontaktu z nami.