Synonim rezygnacja

Lista synonimów do rezygnacja:


krecz, dymisja, abolicja, porażka, ucieczka, walkower, zdjęcie, abdykacja, abnegacja, rejterada, rewokacja, uciekanie, wycofanie, odrzucenie, przegranie, zniesienie, zwolnienie, kapitulacja, ustąpienie, poddanie się, dymisjonowanie, unieważnienie, zrzeczenie się, pozbawienie się, wyrzeczenie się

Odmiana słowa rezygnacja:


rezygnacja, rezygnacjach, rezygnacjami, rezygnacją, rezygnacje, rezygnację, rezygnacji, rezygnacjo, rezygnacjom, rezygnacyj

Synonimy do "rezygnacja" z podziałem na kategorie:


dymisja
dymisja, abdykacja, zrzeczenie się
rezygnacja
kapitulacja, ustąpienie, poddanie się
abnegacja
abnegacja, odrzucenie, pozbawienie się, wyrzeczenie się
ucieczka
ucieczka, rejterada, uciekanie, wycofanie
krecz
krecz, porażka, walkower, przegranie, kapitulacja, poddanie się
W naszym słowniku znajduje się 25 synonimów dla słowa: "rezygnacja". Między innymi: abolicja, porażka, ucieczka. Słowo "rezygnacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.