Synonim dziura

Lista synonimów do dziura:


lej, nic, brak, fosa, jama, kąt, luka, nora, pipa, rysa, rów, srom, toń, wlot, zero, cipka, ciupa, dzicz, dół, jamka, norka, oczko, picza, pipka, uskok, wpust, wykop, wylot, wyrwa, łono, dołek, głąb, krater, melina, myszka, niecka, otwór, piczka, pochwa, pustka, pętla, rozkop, rudera, spacja, szpara, topiel, ubytek, upływ, wagina, wentyl, wiocha, wybój, wykrot, wyłom, bezdeń, broszka, dziupla, dziurka, głusza, koleina, kotlina, kuciapa, odmęty, odstęp, odwiert, przekop, przelot, przerwa, skansen, speluna, szparka, ujście, urwisko, zacisze, zadupie, gniazdko, grajdoł, głębia, jaskinia, kuciapka, muszelka, odludzie, przeciek, przepust, pustynia, rozstęp, spelunka, szczerba, ustronie, zakątek, czeluść, dołeczek, głębina, mieścina, mordownia, niedobór, otchłań, prowincja, przebicie, prześwit, próżnia, pustkowie, rozdarcie, szczelina, wyrobisko, zakamarek, zapadlina, grajdołek, miasteczko, perforacja, pipidówka, przedarcie, przedział, przepaść, przetarcie, rozpadlina, szczelinka, szpareczka, wygwizdów, zaścianek, brzoskwinka, przecięcie, przestrzał, pęknięcie, zarysowanie, łechtaczka, oko, otworek, przysiółek, serce kwiatu, szczere pole, wgłębienie, wydrążenie, podciśnienie, puste miejsce, wklęsłość, wyżłobienie, zagłębienie, zapadły kąt, koniec świata, rozszczepienie, wyszczerbienie, nieszczelność, miejsce zabite dechami, tam, gdzie diabeł mówi dobranoc

Odmiana słowa dziura:


dziura, dziur, dziurach, dziurami, dziurą, dziurę, dziuro, dziurom, dziury, dziurze

Synonimy do "dziura" z podziałem na kategorie:


pipa
pipa, picza, pipka, łono, myszka, dziupla, szparka, kuciapka, muszelka, brzoskwinka
jama
jama, głębia, czeluść, otchłań, przepaść
dziura
wiocha, zadupie, grajdoł, grajdołek, pipidówka, wygwizdów, zaścianek
luka
luka, pustka, próżnia
fosa
fosa, jama, nora, rów, dół, wykop, wyrwa, krater, przekop, głębia, czeluść, otchłań, wyrobisko, przepaść, wgłębienie, wydrążenie, zagłębienie
rysa
rysa, wlot, oczko, wpust, wylot, wyrwa, otwór, pętla, spacja, szpara, wyłom, odstęp, przerwa, szparka, przeciek, szczerba, przebicie, prześwit, rozdarcie, szczelina, perforacja, przedarcie, przedział, przetarcie, szczelinka, szpareczka, przecięcie, pęknięcie, zarysowanie, oko, otworek, rozszczepienie, nieszczelność
brak
brak, luka, pustka, niedobór, próżnia
lej
lej, jama, nora, rów, dół, jamka, norka, uskok, wykop, wyrwa, dołek, krater, niecka, otwór, rozkop, szpara, wybój, wykrot, dziupla, koleina, kotlina, przekop, grajdoł, jaskinia, czeluść, dołeczek, głębina, otchłań, szczelina, zapadlina, grajdołek, przepaść, rozpadlina, wgłębienie, wydrążenie, wklęsłość, wyżłobienie, zagłębienie
dzicz
dzicz, wiocha, głusza, zacisze, zadupie, odludzie, pustynia, ustronie, zakątek, mieścina, prowincja, pustkowie, grajdołek, miasteczko, pipidówka, wygwizdów, zaścianek, szczere pole, zapadły kąt, koniec świata, miejsce zabite dechami, tam, gdzie diabeł mówi dobranoc
norka
norka, pochwa, wagina, dziurka, szparka
srom
srom, cipka, pipka, łono, myszka, piczka, broszka, kuciapa, gniazdko, kuciapka, muszelka, brzoskwinka, łechtaczka, serce kwiatu
kąt
kąt, nora, ciupa, melina, rudera, skansen, speluna, jaskinia, spelunka, mordownia, zakamarek
cipka
cipka, pipka, szpara, wagina, szparka, muszelka
nic
nic, luka, zero, pustka, otchłań, próżnia, podciśnienie, puste miejsce
W naszym słowniku znajduje się 144 synonimów dla słowa: "dziura". Między innymi: brak, fosa, jama. Słowo "dziura" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 14 różnych kategorii według znaczeń.