1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dziura"

Synonim dziura


Synonimy do "dziura":


lej, nic, brak, fosa, jama, kąt, luka, nora, pipa, rysa, rów, srom, toń, wlot, zero, cipka, ciupa, dzicz, dół, jamka, norka, oczko, picza, pipka, uskok, wpust, wykop, wylot, wyrwa, łono, dołek, głąb, krater, melina, myszka, niecka, otwór, piczka, pochwa, pustka, pętla, rozkop, rudera, spacja, szpara, topiel, ubytek, upływ, wagina, wentyl, wiocha, wybój, wykrot, wyłom, bezdeń, broszka, dziupla, dziurka, głusza, koleina, kotlina, kuciapa, odmęty, odstęp, odwiert, przekop, przelot, przerwa, skansen, speluna, szparka, ujście, urwisko, zacisze, zadupie, gniazdko, grajdoł, głębia, jaskinia, kuciapka, muszelka, odludzie, przeciek, przepust, pustynia, rozstęp, spelunka, szczerba, ustronie, zakątek, czeluść, dołeczek, głębina, mieścina, mordownia, niedobór, otchłań, prowincja, przebicie, prześwit, próżnia, pustkowie, rozdarcie, szczelina, wyrobisko, zakamarek, zapadlina, grajdołek, miasteczko, perforacja, pipidówka, przedarcie, przedział, przepaść, przetarcie, rozpadlina, szczelinka, szpareczka, wygwizdów, zaścianek, brzoskwinka, przecięcie, przestrzał, pęknięcie, zarysowanie, łechtaczka, oko, otworek, przysiółek, serce kwiatu, szczere pole, wgłębienie, wydrążenie, podciśnienie, puste miejsce, wklęsłość, wyżłobienie, zagłębienie, zapadły kąt, koniec świata, rozszczepienie, wyszczerbienie, nieszczelność, miejsce zabite dechami, tam, gdzie diabeł mówi dobranoc

Odmiana słowa "dziura":


dziura, dziur, dziurach, dziurami, dziurą, dziurę, dziuro, dziurom, dziury, dziurze

Synonimy do "dziura" z podziałem na kategorie:


pipa

pipa, picza, pipka, łono, myszka, dziupla, szparka, kuciapka, muszelka, brzoskwinka

jama

jama, głębia, czeluść, otchłań, przepaść

dziura

wiocha, zadupie, grajdoł, grajdołek, pipidówka, wygwizdów, zaścianek

luka

luka, pustka, próżnia

fosa

fosa, jama, nora, rów, dół, wykop, wyrwa, krater, przekop, głębia, czeluść, otchłań, wyrobisko, przepaść, wgłębienie, wydrążenie, zagłębienie

rysa

rysa, wlot, oczko, wpust, wylot, wyrwa, otwór, pętla, spacja, szpara, wyłom, odstęp, przerwa, szparka, przeciek, szczerba, przebicie, prześwit, rozdarcie, szczelina, perforacja, przedarcie, przedział, przetarcie, szczelinka, szpareczka, przecięcie, pęknięcie, zarysowanie, oko, otworek, rozszczepienie, nieszczelność

brak

brak, luka, pustka, niedobór, próżnia

lej

lej, jama, nora, rów, dół, jamka, norka, uskok, wykop, wyrwa, dołek, krater, niecka, otwór, rozkop, szpara, wybój, wykrot, dziupla, koleina, kotlina, przekop, grajdoł, jaskinia, czeluść, dołeczek, głębina, otchłań, szczelina, zapadlina, grajdołek, przepaść, rozpadlina, wgłębienie, wydrążenie, wklęsłość, wyżłobienie, zagłębienie

dzicz

dzicz, wiocha, głusza, zacisze, zadupie, odludzie, pustynia, ustronie, zakątek, mieścina, prowincja, pustkowie, grajdołek, miasteczko, pipidówka, wygwizdów, zaścianek, szczere pole, zapadły kąt, koniec świata, miejsce zabite dechami, tam, gdzie diabeł mówi dobranoc

norka

norka, pochwa, wagina, dziurka, szparka

srom

srom, cipka, pipka, łono, myszka, piczka, broszka, kuciapa, gniazdko, kuciapka, muszelka, brzoskwinka, łechtaczka, serce kwiatu

kąt

kąt, nora, ciupa, melina, rudera, skansen, speluna, jaskinia, spelunka, mordownia, zakamarek

cipka

cipka, pipka, szpara, wagina, szparka, muszelka

nic

nic, luka, zero, pustka, otchłań, próżnia, podciśnienie, puste miejsce
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: