Synonim kongruencja

Lista synonimów do kongruencja:


harmonia, celowość, izomorfizm, paralelizm, trafność, zgodność, konwergencja, adekwatność, podobieństwo, przyzwoitość, właściwość, odpowiedniość, kompatybilność

Odmiana słowa kongruencja:


kongruencja, kongruencjach, kongruencjami, kongruencją, kongruencje, kongruencję, kongruencji, kongruencjo, kongruencjom, kongruencyj

Synonimy do "kongruencja" z podziałem na kategorie:


zgodność
zgodność, adekwatność, odpowiedniość, kompatybilność
celowość
celowość, trafność, przyzwoitość, właściwość, odpowiedniość
harmonia
harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, konwergencja, podobieństwo, odpowiedniość, kompatybilność
W naszym słowniku znajduje się 13 synonimów dla słowa: "kongruencja". Między innymi: izomorfizm, paralelizm, trafność. Słowo "kongruencja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.