Synonim męczarnia

Lista synonimów do męczarnia:


ból, lęk, bieda, męka, zgryz, agonia, kaźń, krzyż, troska, gehenna, katorga, katusze, konanie, kłopot, masakra, tortura, tortury, udręka, tragedia, zgryzota, bolączka, egzekucja, kataklizm, męczenie, cierpienie, dogorywanie, udręczenie, zmartwienie, martyrologia, droga krzyżowa

Odmiana słowa męczarnia:


męczarnia, męczarni, męczarniach, męczarniami, męczarnią, męczarnie, męczarnię, męczarnio, męczarniom, męczarń

Synonimy do "męczarnia" z podziałem na kategorie:


agonia
agonia, udręka
męka
męka, katusze, udręka, męczenie
ból
ból, lęk, męka, kaźń, gehenna, katorga, katusze, tortura, tortury, udręka, zgryzota, cierpienie, zmartwienie, martyrologia
W naszym słowniku znajduje się 30 synonimów dla słowa: "męczarnia". Między innymi: bieda, męka, zgryz. Słowo "męczarnia" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.