1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "niedzisiejszy"

Synonim niedzisiejszy


Synonimy do "niedzisiejszy":


dawny, zużyty, antyczny, niemodny, pradawny, prastary, pierwotny, archaiczny, niewczesny, prawieczny, prymitywny, starodawny, nieaktualny, starej daty, starożytny, zwietrzały, zamierzchły, zapóźniony, anachroniczny, nie na czasie, niegdysiejszy, przebrzmiały, przedpotopowy, przestarzały, staroświecki, prehistoryczny, zaśniedziały, zdezaktualizowany, wycofany z użycia

Synonimy do "niedzisiejszy" z podziałem na kategorie:


niewczesny

niewczesny, starodawny, zapóźniony, anachroniczny, niegdysiejszy, przebrzmiały, zaśniedziały, zdezaktualizowany

dawny

dawny, niewczesny, starodawny, zwietrzały, zapóźniony, anachroniczny, niegdysiejszy, przebrzmiały, przestarzały, staroświecki, zaśniedziały, zdezaktualizowany, wycofany z użycia
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: