1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zdezaktualizowany"

Synonim zdezaktualizowany

Lista synonimów do zdezaktualizowany:


dawny, zużyty, antyczny, niemodny, pradawny, prastary, pierwotny, archaiczny, niewczesny, prawieczny, prymitywny, starodawny, nieaktualny, starej daty, starożytny, zwietrzały, zamierzchły, zapóźniony, anachroniczny, nie na czasie, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, przedpotopowy, przestarzały, staroświecki, prehistoryczny, zaśniedziały, wycofany z użycia

Synonimy do zdezaktualizowany z podziałem na kategorie:


niewczesny
niewczesny, starodawny, zapóźniony, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, zaśniedziały
dawny
dawny, niewczesny, starodawny, zwietrzały, zapóźniony, anachroniczny, niedzisiejszy, niegdysiejszy, przebrzmiały, przestarzały, staroświecki, zaśniedziały, wycofany z użycia
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: