1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "poprawiać"

Synonim poprawiać

Lista synonimów do poprawiać:


dbać, stroić, łatać, cerować, nasilać, tonować, wzmagać, zdwajać, edytować, kierować, lansować, nabierać, normować, obrabiać, odnawiać, ożywiać, pobudzać, podnosić, podwajać, rozwijać, sterować, układać, ulepszać, wzbudzać, wznawiać, zmieniać, adaptować, cyzelować, dojrzewać, dostrajać, ewoluować, korygować, limitować, naprawiać, nastawiać, nastrajać, odtwarzać, polepszać, polerować, pomnażać, poszerzać, prostować, redagować, regulować, reperować, rewidować, rozbudzać, sprawdzać, szlifować, wzmacniać, śrubować, adiustować, akomodować, cenzurować, dementować, doskonalić, majstrować, ograniczać, potęgować, przejmować, przykrawać, przyswajać, przywracać, reformować, remontować, retuszować, rozkręcać, rozszerzać, usprawniać, wyjaśniać, wykańczać, zwiększać, dopasowywać, dopieszczać, kontrolować, kontynuować, modyfikować, odświeżać, opracowywać, organizować, podwyższać, pogłębiać, postępować, powiększać, prosperować, protestować, przeglądać, przestawiać, regenerować, restytuować, udoskonalać, uzupełniać, wyprowadzać, dopracowywać, dostosowywać, kształtować, modernizować, porządkować, posuwać się, rozbudowywać, uskuteczniać, doszlifowywać, nabierać tonu, popularyzować, przyśpieszać, reorganizować, rozwijać się, unowocześnić, uszlachetniać, intensyfikować, przegrupowywać, przekształcać, przystosowywać, robić korektę, troszczyć się, unowocześniać, usuwać błędy, zwielokrotniać, zwracać uwagę, nadawać rozmach, robić porządek, wnosić poprawki, nanosić poprawki, podnosić jakość, podporządkowywać, umiędzynarodawiać, przeprowadzać renowacje, przeprowadzać renowację

Odmiana słowa poprawiać:


poprawiać, niepoprawiająca, niepoprawiającą, niepoprawiające, niepoprawiającego, niepoprawiającej, niepoprawiającemu, niepoprawiający, niepoprawiających, niepoprawiającym, niepoprawiającymi, niepoprawiana, niepoprawianą, niepoprawiane, niepoprawianego, niepoprawianej, niepoprawianemu, niepoprawiani, niepoprawiania, niepoprawianiach, niepoprawianiami, niepoprawianie, niepoprawianiem, niepoprawianiom, niepoprawianiu, niepoprawiany, niepoprawianych, niepoprawianym, niepoprawianymi, niepoprawiań, poprawia, poprawiacie, poprawiaj, poprawiają, poprawiając, poprawiająca, poprawiającą, poprawiające, poprawiającego, poprawiającej, poprawiającemu, poprawiający, poprawiających, poprawiającym, poprawiającymi, poprawiajcie, poprawiajcież, poprawiajmy, poprawiajmyż, poprawiajże, poprawiali, poprawialiby, poprawialibyście, poprawialibyśmy, poprawialiście, poprawialiśmy, poprawiał, poprawiała, poprawiałaby, poprawiałabym, poprawiałabyś, poprawiałam, poprawiałaś, poprawiałby, poprawiałbym, poprawiałbyś, poprawiałem, poprawiałeś, poprawiało, poprawiałoby, poprawiały, poprawiałyby, poprawiałybyście, poprawiałybyśmy, poprawiałyście, poprawiałyśmy, poprawiam, poprawiamy, poprawiana, poprawianą, poprawiane, poprawianego, poprawianej, poprawianemu, poprawiani, poprawiania, poprawianiach, poprawianiami, poprawianie, poprawianiem, poprawianiom, poprawianiu, poprawiano, poprawiany, poprawianych, poprawianym, poprawianymi, poprawiań, poprawiasz

Synonimy do poprawiać z podziałem na kategorie:


korygować
korygować, adiustować, modyfikować, uzupełniać, robić korektę, nanosić poprawki
dostrajać
dostrajać, korygować, nastawiać, nastrajać, regulować, dopasowywać, modyfikować, dostosowywać, przystosowywać
rozwijać
rozwijać, ewoluować, polepszać, modyfikować, kształtować
odnawiać
odnawiać, naprawiać, reperować, usprawniać, modernizować, przeprowadzać renowacje
poprawiać
prostować
łatać
łatać, cerować, naprawiać
dojrzewać
dojrzewać, ewoluować, polepszać, kontynuować, modyfikować, postępować, kształtować, posuwać się, rozwijać się
stroić
stroić, tonować, dostrajać, korygować, nastawiać, nastrajać, regulować, dopasowywać, modyfikować, dostosowywać, nabierać tonu, przystosowywać
układać
układać, dostrajać, korygować, prostować, regulować, retuszować, dopasowywać, modyfikować, przestawiać, uzupełniać, dostosowywać, kształtować, przegrupowywać, przystosowywać
ulepszać
ulepszać, polepszać, usprawniać, udoskonalać, uskuteczniać
nabierać
nabierać, adaptować, dostrajać, korygować, nastawiać, nastrajać, regulować, akomodować, przejmować, przykrawać, przyswajać, dopasowywać, modyfikować, dostosowywać, przystosowywać
edytować
edytować, obrabiać, redagować, opracowywać
kierować
kierować, normować, sterować, korygować, limitować, regulować, ograniczać, kontrolować, modyfikować, porządkować, przystosowywać
dbać
dbać, nasilać, wzmagać, zdwajać, lansować, ożywiać, pobudzać, podnosić, podwajać, rozwijać, ulepszać, wzbudzać, polepszać, pomnażać, poszerzać, rozbudzać, wzmacniać, śrubować, potęgować, rozkręcać, rozszerzać, usprawniać, zwiększać, organizować, podwyższać, pogłębiać, powiększać, prosperować, udoskonalać, dopracowywać, kształtować, modernizować, rozbudowywać, popularyzować, przyśpieszać, intensyfikować, troszczyć się, unowocześniać, zwielokrotniać, nadawać rozmach, umiędzynarodawiać
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: