1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "poprawiać"

Synonim poprawiać


Synonimy do "poprawiać":


dbać, stroić, łatać, cerować, nasilać, tonować, wzmagać, zdwajać, edytować, kierować, lansować, nabierać, normować, obrabiać, odnawiać, ożywiać, pobudzać, podnosić, podwajać, rozwijać, sterować, układać, ulepszać, wzbudzać, wznawiać, zmieniać, adaptować, cyzelować, dojrzewać, dostrajać, ewoluować, korygować, limitować, naprawiać, nastawiać, nastrajać, odtwarzać, polepszać, polerować, pomnażać, poszerzać, prostować, redagować, regulować, reperować, rewidować, rozbudzać, sprawdzać, szlifować, wzmacniać, śrubować, adiustować, akomodować, cenzurować, dementować, doskonalić, majstrować, ograniczać, potęgować, przejmować, przykrawać, przyswajać, przywracać, reformować, remontować, retuszować, rozkręcać, rozszerzać, usprawniać, wyjaśniać, wykańczać, zwiększać, dopasowywać, dopieszczać, kontrolować, kontynuować, modyfikować, odświeżać, opracowywać, organizować, podwyższać, pogłębiać, postępować, powiększać, prosperować, protestować, przeglądać, przestawiać, regenerować, restytuować, udoskonalać, uzupełniać, wyprowadzać, dopracowywać, dostosowywać, kształtować, modernizować, porządkować, posuwać się, rozbudowywać, uskuteczniać, doszlifowywać, nabierać tonu, popularyzować, przyśpieszać, reorganizować, rozwijać się, unowocześnić, uszlachetniać, intensyfikować, przegrupowywać, przekształcać, przystosowywać, robić korektę, troszczyć się, unowocześniać, usuwać błędy, zwielokrotniać, zwracać uwagę, nadawać rozmach, robić porządek, wnosić poprawki, nanosić poprawki, podnosić jakość, podporządkowywać, umiędzynarodawiać, przeprowadzać renowacje, przeprowadzać renowację

Odmiana słowa "poprawiać":


poprawiać, niepoprawiająca, niepoprawiającą, niepoprawiające, niepoprawiającego, niepoprawiającej, niepoprawiającemu, niepoprawiający, niepoprawiających, niepoprawiającym, niepoprawiającymi, niepoprawiana, niepoprawianą, niepoprawiane, niepoprawianego, niepoprawianej, niepoprawianemu, niepoprawiani, niepoprawiania, niepoprawianiach, niepoprawianiami, niepoprawianie, niepoprawianiem, niepoprawianiom, niepoprawianiu, niepoprawiany, niepoprawianych, niepoprawianym, niepoprawianymi, niepoprawiań, poprawia, poprawiacie, poprawiaj, poprawiają, poprawiając, poprawiająca, poprawiającą, poprawiające, poprawiającego, poprawiającej, poprawiającemu, poprawiający, poprawiających, poprawiającym, poprawiającymi, poprawiajcie, poprawiajcież, poprawiajmy, poprawiajmyż, poprawiajże, poprawiali, poprawialiby, poprawialibyście, poprawialibyśmy, poprawialiście, poprawialiśmy, poprawiał, poprawiała, poprawiałaby, poprawiałabym, poprawiałabyś, poprawiałam, poprawiałaś, poprawiałby, poprawiałbym, poprawiałbyś, poprawiałem, poprawiałeś, poprawiało, poprawiałoby, poprawiały, poprawiałyby, poprawiałybyście, poprawiałybyśmy, poprawiałyście, poprawiałyśmy, poprawiam, poprawiamy, poprawiana, poprawianą, poprawiane, poprawianego, poprawianej, poprawianemu, poprawiani, poprawiania, poprawianiach, poprawianiami, poprawianie, poprawianiem, poprawianiom, poprawianiu, poprawiano, poprawiany, poprawianych, poprawianym, poprawianymi, poprawiań, poprawiasz

Synonimy do "poprawiać" z podziałem na kategorie:


korygować

korygować, adiustować, modyfikować, uzupełniać, robić korektę, nanosić poprawki

dostrajać

dostrajać, korygować, nastawiać, nastrajać, regulować, dopasowywać, modyfikować, dostosowywać, przystosowywać

rozwijać

rozwijać, ewoluować, polepszać, modyfikować, kształtować

odnawiać

odnawiać, naprawiać, reperować, usprawniać, modernizować, przeprowadzać renowacje

poprawiać

prostować

łatać

łatać, cerować, naprawiać

dojrzewać

dojrzewać, ewoluować, polepszać, kontynuować, modyfikować, postępować, kształtować, posuwać się, rozwijać się

stroić

stroić, tonować, dostrajać, korygować, nastawiać, nastrajać, regulować, dopasowywać, modyfikować, dostosowywać, nabierać tonu, przystosowywać

układać

układać, dostrajać, korygować, prostować, regulować, retuszować, dopasowywać, modyfikować, przestawiać, uzupełniać, dostosowywać, kształtować, przegrupowywać, przystosowywać

ulepszać

ulepszać, polepszać, usprawniać, udoskonalać, uskuteczniać

nabierać

nabierać, adaptować, dostrajać, korygować, nastawiać, nastrajać, regulować, akomodować, przejmować, przykrawać, przyswajać, dopasowywać, modyfikować, dostosowywać, przystosowywać

edytować

edytować, obrabiać, redagować, opracowywać

kierować

kierować, normować, sterować, korygować, limitować, regulować, ograniczać, kontrolować, modyfikować, porządkować, przystosowywać

dbać

dbać, nasilać, wzmagać, zdwajać, lansować, ożywiać, pobudzać, podnosić, podwajać, rozwijać, ulepszać, wzbudzać, polepszać, pomnażać, poszerzać, rozbudzać, wzmacniać, śrubować, potęgować, rozkręcać, rozszerzać, usprawniać, zwiększać, organizować, podwyższać, pogłębiać, powiększać, prosperować, udoskonalać, dopracowywać, kształtować, modernizować, rozbudowywać, popularyzować, przyśpieszać, intensyfikować, troszczyć się, unowocześniać, zwielokrotniać, nadawać rozmach, umiędzynarodawiać
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: