1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "poprzez"

Synonim poprzez

Lista synonimów do poprzez:


via, przez, dzięki, wskroś, wskutek, z racji, skutkiem, w wyniku, z powodu, na krzyż, na skroś, na skutek, w poprzek, na wskroś, na oścież, równolegle, z przyczyny, ze względu, w rezultacie, na przestwór, przez wzgląd, na przestrzał, w następstwie, na drugą stronę, na drugiej stronie

Synonimy do poprzez z podziałem na kategorie:


przez
przez, na krzyż, na skroś, w poprzek
via
via, przez, na krzyż, w poprzek, na wskroś, na oścież, na przestwór, na przestrzał
poprzez
wskroś, na skroś, na wskroś
dzięki
dzięki, wskutek, z racji, skutkiem, w wyniku, z powodu, na skutek, z przyczyny, ze względu, w rezultacie, przez wzgląd, w następstwie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: