1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "z powodu"

Synonim z powodu


Synonimy do "z powodu":


bo, za, dla, celem, gdyż, gwoli, przez, skoro, wobec, żeby, ażeby, bowiem, w celu, dzięki, poprzez, według, wskutek, z racji, zdaniem, albowiem, jako że, skutkiem, w ocenie, w opinii, w wyniku, na skutek, ponieważ, stosownie, w obliczu, względem, zgodnie z, adekwatnie, w pojęciu, za sprawą, dlatego że, z przyczyny, ze względu, na podstawie, w rezultacie, zależnie od, przez wzgląd, w przekonaniu, za przyczyną, kierując się, w następstwie, ze względu na, w odniesieniu do, z wykorzystaniem, za pośrednictwem

Synonimy do "z powodu" z podziałem na kategorie:


dzięki

dzięki, wskutek, z racji, na skutek, z przyczyny, ze względu, przez wzgląd

bo

bo, gdyż, skoro, bowiem, albowiem, jako że, ponieważ, dlatego że

przez

przez, dzięki, wskutek, za sprawą, za przyczyną

dla

dla, celem, gwoli, żeby, ażeby, w celu, względem, ze względu

z racji

z racji, na skutek, za sprawą, z przyczyny, ze względu, przez wzgląd, za przyczyną, w następstwie, z wykorzystaniem, za pośrednictwem

za

za, według, zdaniem, w ocenie, w opinii, stosownie, zgodnie z, adekwatnie, w pojęciu, na podstawie, zależnie od, w przekonaniu, kierując się, w odniesieniu do

wobec

wobec, na skutek, w obliczu
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: