1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przyjmować"

Synonim przyjmować

Lista synonimów do przyjmować:


brać, bawić, dawać, witać, pobrać, raczyć, umilać, łykać, żywić, gościć, mniemać, obierać, sądzić, uważać, uznawać, używać, wierzyć, dostawać, dowodzić, dozwalać, nabierać, odbierać, pobierać, popierać, pozwalać, stosować, uchwalać, ucztować, upewniać, zabawiać, zabierać, zażywać, zezwalać, zmieniać, aprobować, awansować, deponować, głosować, honorować, inkasować, miarkować, pochwalać, salutować, suponować, tolerować, twierdzić, ugaszczać, uprawniać, wykazywać, zakładać, zapewniać, zaręczać, akceptować, angażować, częstować, dopuszczać, otrzymywać, pisać się, podejmować, pozdrawiać, przejmować, przybierać, przystawać, przyswajać, przyznawać, umieszczać, utrzymywać, zatrudniać, domniemywać, godzić się, konfirmować, modyfikować, potwierdzać, ratyfikować, umożliwiać, upoważniać, zapożyczać, zatwierdzać, dawać jeść, nie odmówić, nie odrzucać, przypuszczać, sankcjonować, zgadzać się, dawać szansę, koncesjonować, oddawać honor, przedsiębrać, przyklaskiwać, brać na siebie, opowiadać się, udzielać zgody, podejmować się, przychylać się, wyrażać zgodę, przemieniać się, składać depozyt, składać w banku, uznawać za dobre, przeistaczać się, przeobrażać się, z góry zakładać, dawać możliwość, żywić przekonanie, przekształcać się, obchodzić uroczyście, być tego samego zdania

Odmiana słowa przyjmować:


przyjmować, nieprzyjmowana, nieprzyjmowaną, nieprzyjmowane, nieprzyjmowanego, nieprzyjmowanej, nieprzyjmowanemu, nieprzyjmowani, nieprzyjmowania, nieprzyjmowaniach, nieprzyjmowaniami, nieprzyjmowanie, nieprzyjmowaniem, nieprzyjmowaniom, nieprzyjmowaniu, nieprzyjmowany, nieprzyjmowanych, nieprzyjmowanym, nieprzyjmowanymi, nieprzyjmowań, nieprzyjmująca, nieprzyjmującą, nieprzyjmujące, nieprzyjmującego, nieprzyjmującej, nieprzyjmującemu, nieprzyjmujący, nieprzyjmujących, nieprzyjmującym, nieprzyjmującymi, przyjmowali, przyjmowaliby, przyjmowalibyście, przyjmowalibyśmy, przyjmowaliście, przyjmowaliśmy, przyjmował, przyjmowała, przyjmowałaby, przyjmowałabym, przyjmowałabyś, przyjmowałam, przyjmowałaś, przyjmowałby, przyjmowałbym, przyjmowałbyś, przyjmowałem, przyjmowałeś, przyjmowało, przyjmowałoby, przyjmowały, przyjmowałyby, przyjmowałybyście, przyjmowałybyśmy, przyjmowałyście, przyjmowałyśmy, przyjmowana, przyjmowaną, przyjmowane, przyjmowanego, przyjmowanej, przyjmowanemu, przyjmowani, przyjmowania, przyjmowaniach, przyjmowaniami, przyjmowanie, przyjmowaniem, przyjmowaniom, przyjmowaniu, przyjmowano, przyjmowany, przyjmowanych, przyjmowanym, przyjmowanymi, przyjmowań, przyjmuj, przyjmują, przyjmując, przyjmująca, przyjmującą, przyjmujące, przyjmującego, przyjmującej, przyjmującemu, przyjmujący, przyjmujących, przyjmującym, przyjmującymi, przyjmujcie, przyjmujcież, przyjmuje, przyjmujecie, przyjmujemy, przyjmujesz, przyjmuję, przyjmujmy, przyjmujmyż, przyjmujże

Synonimy do przyjmować z podziałem na kategorie:


aprobować
aprobować, pochwalać, akceptować, przyklaskiwać, uznawać za dobre
przejmować
przejmować, przedsiębrać, brać na siebie, podejmować się
raczyć
raczyć, gościć, ugaszczać, podejmować
odbierać
odbierać, otrzymywać
zażywać
zażywać
przyjmować
z góry zakładać
pozwalać
pozwalać, aprobować, pochwalać, tolerować, akceptować, pisać się, przystawać, godzić się, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, udzielać zgody, przychylać się, wyrażać zgodę, być tego samego zdania
angażować
angażować, zatrudniać
uznawać
uznawać, popierać, pozwalać, aprobować, pochwalać, akceptować, przystawać, godzić się, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, opowiadać się, przychylać się, wyrażać zgodę
brać
brać, dostawać, pobierać, zabierać, inkasować, otrzymywać, podejmować, przejmować
dawać
dawać, deponować, umieszczać, składać depozyt, składać w banku
gościć
gościć, ugaszczać, podejmować
dowodzić
dowodzić, upewniać, aprobować, pochwalać, twierdzić, wykazywać, zapewniać, zaręczać, akceptować, utrzymywać, konfirmować, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, przyklaskiwać, uznawać za dobre
bawić
bawić, raczyć, umilać, żywić, gościć, ucztować, zabawiać, ugaszczać, podejmować, obchodzić uroczyście
nabierać
nabierać, zmieniać, przybierać, modyfikować, przemieniać się, przeistaczać się, przeobrażać się, przekształcać się
pobrać
pobrać, odbierać, otrzymywać, przejmować, nie odmówić
zakładać
zakładać, akceptować, dopuszczać, utrzymywać, godzić się, nie odrzucać
obierać
obierać, przejmować, zapożyczać
łykać
łykać, zażywać
witać
witać, salutować, pozdrawiać, oddawać honor
mniemać
mniemać, sądzić, uważać, wierzyć, miarkować, suponować, zakładać, domniemywać, przypuszczać, żywić przekonanie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: