1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przyjmować"

Synonim przyjmować


Synonimy do "przyjmować":


brać, bawić, dawać, witać, pobrać, raczyć, umilać, łykać, żywić, gościć, mniemać, obierać, sądzić, uważać, uznawać, używać, wierzyć, dostawać, dowodzić, dozwalać, nabierać, odbierać, pobierać, popierać, pozwalać, stosować, uchwalać, ucztować, upewniać, zabawiać, zabierać, zażywać, zezwalać, zmieniać, aprobować, awansować, deponować, głosować, honorować, inkasować, miarkować, pochwalać, salutować, suponować, tolerować, twierdzić, ugaszczać, uprawniać, wykazywać, zakładać, zapewniać, zaręczać, akceptować, angażować, częstować, dopuszczać, otrzymywać, pisać się, podejmować, pozdrawiać, przejmować, przybierać, przystawać, przyswajać, przyznawać, umieszczać, utrzymywać, zatrudniać, domniemywać, godzić się, konfirmować, modyfikować, potwierdzać, ratyfikować, umożliwiać, upoważniać, zapożyczać, zatwierdzać, dawać jeść, nie odmówić, nie odrzucać, przypuszczać, sankcjonować, zgadzać się, dawać szansę, koncesjonować, oddawać honor, przedsiębrać, przyklaskiwać, brać na siebie, opowiadać się, udzielać zgody, podejmować się, przychylać się, wyrażać zgodę, przemieniać się, składać depozyt, składać w banku, uznawać za dobre, przeistaczać się, przeobrażać się, z góry zakładać, dawać możliwość, żywić przekonanie, przekształcać się, obchodzić uroczyście, być tego samego zdania

Odmiana słowa "przyjmować":


przyjmować, nieprzyjmowana, nieprzyjmowaną, nieprzyjmowane, nieprzyjmowanego, nieprzyjmowanej, nieprzyjmowanemu, nieprzyjmowani, nieprzyjmowania, nieprzyjmowaniach, nieprzyjmowaniami, nieprzyjmowanie, nieprzyjmowaniem, nieprzyjmowaniom, nieprzyjmowaniu, nieprzyjmowany, nieprzyjmowanych, nieprzyjmowanym, nieprzyjmowanymi, nieprzyjmowań, nieprzyjmująca, nieprzyjmującą, nieprzyjmujące, nieprzyjmującego, nieprzyjmującej, nieprzyjmującemu, nieprzyjmujący, nieprzyjmujących, nieprzyjmującym, nieprzyjmującymi, przyjmowali, przyjmowaliby, przyjmowalibyście, przyjmowalibyśmy, przyjmowaliście, przyjmowaliśmy, przyjmował, przyjmowała, przyjmowałaby, przyjmowałabym, przyjmowałabyś, przyjmowałam, przyjmowałaś, przyjmowałby, przyjmowałbym, przyjmowałbyś, przyjmowałem, przyjmowałeś, przyjmowało, przyjmowałoby, przyjmowały, przyjmowałyby, przyjmowałybyście, przyjmowałybyśmy, przyjmowałyście, przyjmowałyśmy, przyjmowana, przyjmowaną, przyjmowane, przyjmowanego, przyjmowanej, przyjmowanemu, przyjmowani, przyjmowania, przyjmowaniach, przyjmowaniami, przyjmowanie, przyjmowaniem, przyjmowaniom, przyjmowaniu, przyjmowano, przyjmowany, przyjmowanych, przyjmowanym, przyjmowanymi, przyjmowań, przyjmuj, przyjmują, przyjmując, przyjmująca, przyjmującą, przyjmujące, przyjmującego, przyjmującej, przyjmującemu, przyjmujący, przyjmujących, przyjmującym, przyjmującymi, przyjmujcie, przyjmujcież, przyjmuje, przyjmujecie, przyjmujemy, przyjmujesz, przyjmuję, przyjmujmy, przyjmujmyż, przyjmujże

Synonimy do "przyjmować" z podziałem na kategorie:


aprobować

aprobować, pochwalać, akceptować, przyklaskiwać, uznawać za dobre

przejmować

przejmować, przedsiębrać, brać na siebie, podejmować się

raczyć

raczyć, gościć, ugaszczać, podejmować

odbierać

odbierać, otrzymywać

zażywać

zażywać

przyjmować

z góry zakładać

pozwalać

pozwalać, aprobować, pochwalać, tolerować, akceptować, pisać się, przystawać, godzić się, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, udzielać zgody, przychylać się, wyrażać zgodę, być tego samego zdania

angażować

angażować, zatrudniać

uznawać

uznawać, popierać, pozwalać, aprobować, pochwalać, akceptować, przystawać, godzić się, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, zgadzać się, przyklaskiwać, opowiadać się, przychylać się, wyrażać zgodę

brać

brać, dostawać, pobierać, zabierać, inkasować, otrzymywać, podejmować, przejmować

dawać

dawać, deponować, umieszczać, składać depozyt, składać w banku

gościć

gościć, ugaszczać, podejmować

dowodzić

dowodzić, upewniać, aprobować, pochwalać, twierdzić, wykazywać, zapewniać, zaręczać, akceptować, utrzymywać, konfirmować, potwierdzać, ratyfikować, zatwierdzać, sankcjonować, przyklaskiwać, uznawać za dobre

bawić

bawić, raczyć, umilać, żywić, gościć, ucztować, zabawiać, ugaszczać, podejmować, obchodzić uroczyście

nabierać

nabierać, zmieniać, przybierać, modyfikować, przemieniać się, przeistaczać się, przeobrażać się, przekształcać się

pobrać

pobrać, odbierać, otrzymywać, przejmować, nie odmówić

zakładać

zakładać, akceptować, dopuszczać, utrzymywać, godzić się, nie odrzucać

obierać

obierać, przejmować, zapożyczać

łykać

łykać, zażywać

witać

witać, salutować, pozdrawiać, oddawać honor

mniemać

mniemać, sądzić, uważać, wierzyć, miarkować, suponować, zakładać, domniemywać, przypuszczać, żywić przekonanie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: