Synonim sceptyk

Lista synonimów do sceptyk:


ateusz, maruda, smutas, tetryk, ateista, gderacz, mantyka, ponurak, zrzęda, agnostyk, dekadent, nudziarz, defetysta, pesymista, bezbożnik, czarnowidz, malkontent, męczydusza, niedowiarek, hipochondryk, niewierzący, schyłkowiec, zgorzknialec, bezwyznaniowiec

Odmiana słowa sceptyk:


sceptyk, sceptycy, sceptyka, sceptykach, sceptykami, sceptyki, sceptykiem, sceptykom, sceptykowi, sceptyków, sceptyku

Synonimy do "sceptyk" z podziałem na kategorie:


sceptyk
agnostyk, niedowiarek
maruda
maruda, tetryk, gderacz, mantyka, ponurak, zrzęda, dekadent, nudziarz, defetysta, pesymista, czarnowidz, malkontent, męczydusza, hipochondryk, schyłkowiec, zgorzknialec
ponurak
ponurak, dekadent, defetysta, pesymista, czarnowidz, schyłkowiec
ateusz
ateusz, ateista, agnostyk, bezbożnik, niedowiarek, niewierzący, bezwyznaniowiec
smutas
smutas, ponurak, dekadent, defetysta, pesymista, czarnowidz, schyłkowiec
W naszym słowniku znajduje się 24 synonimów dla słowa: "sceptyk". Między innymi: smutas, tetryk, ateista. Słowo "sceptyk" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.