Synonim wielbiciel

Lista synonimów do wielbiciel:


fan, bard, gach, Romeo, adept, amant, fagas, kibic, romeo, amator, epuzer, maniak, patron, piewca, wagant, zelota, adwokat, fanatyk, ideolog, kochaś, koneser, lowelas, opiekun, rybałt, smakosz, wieszcz, adherent, adorator, agitator, czciciel, donżuan, fatygant, hobbysta, kochanek, lobbysta, obrońca, oszołom, pasjonat, promotor, rzecznik, stronnik, sympatyk, trubadur, wyznawca, zalotnik, admirator, ambasador, bawidamek, konkurent, podrywacz, zwolennik, entuzjasta, głosiciel, hołdownik, krzewiciel, miłośnik, orędownik, poplecznik, uwodziciel, zapaleniec, oblubieniec, panegirysta, absztyfikant, gloryfikator, popularyzator, sprzymierzeniec, pieśniarz ludowy, wędrowny śpiewak

Odmiana słowa wielbiciel:


wielbiciel, wielbiciela, wielbicielach, wielbicielami, wielbiciele, wielbicielem, wielbicieli, wielbicielom, wielbicielowi, wielbicielu

Synonimy do "wielbiciel" z podziałem na kategorie:


Romeo
Romeo, amant, epuzer, kochaś, lowelas, adorator, fatygant, kochanek, zalotnik, admirator, konkurent, miłośnik, absztyfikant
amator
amator, fanatyk, hobbysta, pasjonat, entuzjasta, miłośnik, zapaleniec
fan
fan, entuzjasta, hołdownik, zapaleniec
amant
amant, romeo, epuzer, kochaś, lowelas, adorator, fatygant, kochanek, zalotnik, admirator, bawidamek, konkurent, miłośnik, uwodziciel, absztyfikant
piewca
piewca, entuzjasta, miłośnik, panegirysta, gloryfikator
gach
gach, amant, fagas, romeo, amator, epuzer, kochaś, lowelas, adorator, fatygant, kochanek, zalotnik, admirator, bawidamek, konkurent, miłośnik, uwodziciel, oblubieniec, absztyfikant
kibic
kibic, amator, piewca, fanatyk, koneser, smakosz, hobbysta, pasjonat, entuzjasta, miłośnik, zapaleniec, gloryfikator
bard
bard, piewca, wagant, rybałt, wieszcz, trubadur, entuzjasta, miłośnik, panegirysta, gloryfikator, pieśniarz ludowy, wędrowny śpiewak
W naszym słowniku znajduje się 68 synonimów dla słowa: "wielbiciel". Między innymi: gach, Romeo, adept. Słowo "wielbiciel" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 8 różnych kategorii według znaczeń.