Synonim akuratnie

Lista synonimów do akuratnie:


dobrze, godnie, pilnie, trafnie, wiernie, gorliwie, mozolnie, zasadnie, ściśle, żmudnie, głęboko, logicznie, poprawnie, starannie, stosownie, sumiennie, słusznie, wnikliwie, zupełnie, adekwatnie, dokładnie, gruntownie, należycie, porządnie, skrzętnie, troskliwie, całkowicie, dogłębnie, dokumentnie, drobiazgowo, odpowiednio, prawidłowo, precyzyjnie, przyzwoicie, właściwie, pedantycznie, skrupulatnie, szczegółowo

Synonimy do "akuratnie" z podziałem na kategorie:


godnie
godnie, trafnie, poprawnie, stosownie, słusznie, adekwatnie, należycie, odpowiednio, właściwie
dobrze
dobrze, poprawnie, porządnie, odpowiednio, prawidłowo, przyzwoicie
trafnie
trafnie, zasadnie, poprawnie, stosownie, słusznie, należycie, porządnie, odpowiednio, przyzwoicie, właściwie
wiernie
wiernie, ściśle, starannie, sumiennie, wnikliwie, zupełnie, dokładnie, skrzętnie, troskliwie, całkowicie, dokumentnie, drobiazgowo, precyzyjnie, pedantycznie, skrupulatnie
pilnie
pilnie, gorliwie, mozolnie, ściśle, żmudnie, głęboko, starannie, sumiennie, wnikliwie, dokładnie, gruntownie, skrzętnie, troskliwie, całkowicie, dogłębnie, dokumentnie, drobiazgowo, precyzyjnie, skrupulatnie, szczegółowo
ściśle
ściśle, logicznie, dokładnie, prawidłowo
W naszym słowniku znajduje się 38 synonimów dla słowa: "akuratnie". Między innymi: pilnie, trafnie, wiernie. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.