1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "całkowicie"

Synonim całkowicie


Synonimy do "całkowicie":


mocno, razem, wcale, pilnie, wprost, wręcz, zgoła, do nogi, na amen, na cacy, w sumie, wiernie, wniwecz, całkiem, gorliwie, mozolnie, na dobre, ogromnie, ogólnie, ogółem, skrajnie, totalnie, w ogóle, w pełni, wszystko, zbiorowo, znacznie, ściśle, żmudnie, akuratnie, biegunowo, do imentu, do reszty, doskonale, globalnie, głęboko, krańcowo, na skroś, nad wyraz, niezwykle, po prostu, stanowczo, starannie, sumiennie, wierutnie, wnikliwie, wspólnie, wyraźnie, zupełnie, łącznie, święcie, absolutnie, bez reszty, do głębi, do ostatka, dokładnie, generalnie, gruntownie, kompletnie, na wskroś, skrzętnie, troskliwie, w detalach, w perzynę, z kretesem, ani trochę, detalicznie, do szczętu, dogłębnie, dokumentnie, drobiazgowo, integralnie, niezmiernie, ostatecznie, powszechnie, precyzyjnie, sumarycznie, w całości, wszystkiego, bezwarunkowo, całościowo, definitywnie, diametralnie, doszczętnie, pedantycznie, skrupulatnie, w drobny mak, zdecydowanie, ze szczętem, bezwzględnie, kategorycznie, najzupełniej, szczegółowo, w ogólności, wyczerpująco, bezapelacyjnie, nieodwołalnie, w każdym calu, w zupełności, wszechogarniająco, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości

Synonimy do "całkowicie" z podziałem na kategorie:


zgoła

zgoła, na cacy, całkiem, totalnie, w pełni, doskonale, zupełnie, absolutnie, do głębi, gruntownie, kompletnie, na wskroś, w całości, w każdym calu, pod każdym względem

całkowicie

ostatecznie, bezwarunkowo, definitywnie, kategorycznie, bezapelacyjnie, nieodwołalnie

głęboko

głęboko, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, dokładnie, gruntownie, na wskroś, detalicznie, dogłębnie, dokumentnie, szczegółowo, od początku do końca

razem

razem, w sumie, ogółem, w pełni, zupełnie, łącznie, sumarycznie, w całości, wszystkiego, w ogólności

wcale

wcale, totalnie, w ogóle, w pełni, zupełnie, absolutnie, do głębi, kompletnie, w całości, w każdym calu, pod każdym względem

całkiem

całkiem, skrajnie, biegunowo, krańcowo, zupełnie

wprost

wprost, wręcz, zgoła, całkiem, totalnie, w pełni, zupełnie, absolutnie, do głębi, na wskroś, do szczętu, dogłębnie, w całości, w każdym calu, w zupełności, pod każdym względem

w pełni

w pełni

na cacy

na cacy, totalnie, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, kompletnie, na wskroś, dokumentnie, ostatecznie, w całości, definitywnie, kategorycznie, w każdym calu, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości

ogromnie

ogromnie, znacznie, krańcowo, kompletnie, diametralnie

wiernie

wiernie, ściśle, akuratnie, starannie, sumiennie, wnikliwie, zupełnie, dokładnie, skrzętnie, troskliwie, dokumentnie, drobiazgowo, precyzyjnie, pedantycznie, skrupulatnie

na skroś

na skroś, wierutnie, wnikliwie, zupełnie, do głębi, gruntownie, kompletnie, na wskroś, dokumentnie, drobiazgowo, skrupulatnie, szczegółowo, od początku do końca

generalnie

generalnie, w całości

mocno

mocno, głęboko, zupełnie, bez reszty, do głębi, dokumentnie

stanowczo

stanowczo, wyraźnie, ostatecznie, zdecydowanie, kategorycznie, bez cienia wątpliwości

ogólnie

ogólnie, zbiorowo, globalnie, wspólnie, łącznie, generalnie, integralnie, całościowo

pilnie

pilnie, gorliwie, mozolnie, ściśle, żmudnie, akuratnie, głęboko, starannie, sumiennie, wnikliwie, dokładnie, gruntownie, skrzętnie, troskliwie, dogłębnie, dokumentnie, drobiazgowo, precyzyjnie, skrupulatnie, szczegółowo

wnikliwie

wnikliwie, zupełnie, do głębi, na wskroś, w detalach, detalicznie, dokumentnie, drobiazgowo, szczegółowo, wyczerpująco, od początku do końca

zupełnie

zupełnie, święcie

totalnie

totalnie, doskonale, zupełnie, absolutnie, kompletnie, powszechnie, bezwzględnie, wszechogarniająco

do nogi

do nogi, na amen, wniwecz, na dobre, totalnie, do imentu, do reszty, do ostatka, w perzynę, z kretesem, do szczętu, ostatecznie, doszczętnie, w drobny mak, ze szczętem
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: