1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "całkowicie"

Synonim całkowicie

Lista synonimów do całkowicie:


mocno, razem, wcale, pilnie, wprost, wręcz, zgoła, do nogi, na amen, na cacy, w sumie, wiernie, wniwecz, całkiem, gorliwie, mozolnie, na dobre, ogromnie, ogólnie, ogółem, skrajnie, totalnie, w ogóle, w pełni, wszystko, zbiorowo, znacznie, ściśle, żmudnie, akuratnie, biegunowo, do imentu, do reszty, doskonale, globalnie, głęboko, krańcowo, na skroś, nad wyraz, niezwykle, po prostu, stanowczo, starannie, sumiennie, wierutnie, wnikliwie, wspólnie, wyraźnie, zupełnie, łącznie, święcie, absolutnie, bez reszty, do głębi, do ostatka, dokładnie, generalnie, gruntownie, kompletnie, na wskroś, skrzętnie, troskliwie, w detalach, w perzynę, z kretesem, ani trochę, detalicznie, do szczętu, dogłębnie, dokumentnie, drobiazgowo, integralnie, niezmiernie, ostatecznie, powszechnie, precyzyjnie, sumarycznie, w całości, wszystkiego, bezwarunkowo, całościowo, definitywnie, diametralnie, doszczętnie, pedantycznie, skrupulatnie, w drobny mak, zdecydowanie, ze szczętem, bezwzględnie, kategorycznie, najzupełniej, szczegółowo, w ogólności, wyczerpująco, bezapelacyjnie, nieodwołalnie, w każdym calu, w zupełności, wszechogarniająco, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości

Synonimy do całkowicie z podziałem na kategorie:


zgoła
zgoła, na cacy, całkiem, totalnie, w pełni, doskonale, zupełnie, absolutnie, do głębi, gruntownie, kompletnie, na wskroś, w całości, w każdym calu, pod każdym względem
całkowicie
ostatecznie, bezwarunkowo, definitywnie, kategorycznie, bezapelacyjnie, nieodwołalnie
głęboko
głęboko, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, dokładnie, gruntownie, na wskroś, detalicznie, dogłębnie, dokumentnie, szczegółowo, od początku do końca
razem
razem, w sumie, ogółem, w pełni, zupełnie, łącznie, sumarycznie, w całości, wszystkiego, w ogólności
wcale
wcale, totalnie, w ogóle, w pełni, zupełnie, absolutnie, do głębi, kompletnie, w całości, w każdym calu, pod każdym względem
całkiem
całkiem, skrajnie, biegunowo, krańcowo, zupełnie
wprost
wprost, wręcz, zgoła, całkiem, totalnie, w pełni, zupełnie, absolutnie, do głębi, na wskroś, do szczętu, dogłębnie, w całości, w każdym calu, w zupełności, pod każdym względem
w pełni
w pełni
na cacy
na cacy, totalnie, na skroś, wnikliwie, zupełnie, do głębi, kompletnie, na wskroś, dokumentnie, ostatecznie, w całości, definitywnie, kategorycznie, w każdym calu, pod każdym względem, od początku do końca, bez cienia wątpliwości
ogromnie
ogromnie, znacznie, krańcowo, kompletnie, diametralnie
wiernie
wiernie, ściśle, akuratnie, starannie, sumiennie, wnikliwie, zupełnie, dokładnie, skrzętnie, troskliwie, dokumentnie, drobiazgowo, precyzyjnie, pedantycznie, skrupulatnie
na skroś
na skroś, wierutnie, wnikliwie, zupełnie, do głębi, gruntownie, kompletnie, na wskroś, dokumentnie, drobiazgowo, skrupulatnie, szczegółowo, od początku do końca
generalnie
generalnie, w całości
mocno
mocno, głęboko, zupełnie, bez reszty, do głębi, dokumentnie
stanowczo
stanowczo, wyraźnie, ostatecznie, zdecydowanie, kategorycznie, bez cienia wątpliwości
ogólnie
ogólnie, zbiorowo, globalnie, wspólnie, łącznie, generalnie, integralnie, całościowo
pilnie
pilnie, gorliwie, mozolnie, ściśle, żmudnie, akuratnie, głęboko, starannie, sumiennie, wnikliwie, dokładnie, gruntownie, skrzętnie, troskliwie, dogłębnie, dokumentnie, drobiazgowo, precyzyjnie, skrupulatnie, szczegółowo
wnikliwie
wnikliwie, zupełnie, do głębi, na wskroś, w detalach, detalicznie, dokumentnie, drobiazgowo, szczegółowo, wyczerpująco, od początku do końca
zupełnie
zupełnie, święcie
totalnie
totalnie, doskonale, zupełnie, absolutnie, kompletnie, powszechnie, bezwzględnie, wszechogarniająco
do nogi
do nogi, na amen, wniwecz, na dobre, totalnie, do imentu, do reszty, do ostatka, w perzynę, z kretesem, do szczętu, ostatecznie, doszczętnie, w drobny mak, ze szczętem
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: