Synonim kompatybilność

Lista synonimów do kompatybilność:


harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, kongruencja, konwergencja, adekwatność, podobieństwo, odpowiedniość

Odmiana słowa kompatybilność:


kompatybilność, kompatybilności, kompatybilnościach, kompatybilnościami, kompatybilnością, kompatybilnościom

Synonimy do "kompatybilność" z podziałem na kategorie:


zgodność
zgodność, kongruencja, adekwatność, odpowiedniość
harmonia
harmonia, izomorfizm, paralelizm, zgodność, kongruencja, konwergencja, podobieństwo, odpowiedniość
W naszym słowniku znajduje się 9 synonimów dla słowa: "kompatybilność". Między innymi: paralelizm, zgodność, kongruencja. Słowo "kompatybilność" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 2 różne kategorie według znaczeń.