1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "namaszczony"

Synonim namaszczony


Synonimy do "namaszczony":


pilny, dbały, dworny, galowy, górny, huczny, szumny, wysoki, chmurny, dworski, nadęty, paradny, solenny, solidny, słowny, uczciwy, na pokaz, okazały, poważny, rytualny, rzetelny, sumienny, szczytny, sztuczny, wystawny, z pompą, koturnowy, napuszony, oficjalny, przesadny, stateczny, teatralny, uroczysty, wyniosły, wzniosły, emfatyczny, królewski, nienaganny, obrzędowy, patetyczny, podniosły, pompierski, szlachetny, wspaniały, wyjściowy, dramatyczny, górnolotny, kurtuazyjny, nabzdyczony, odświętny, pompatyczny, przykładny, bombastyczny, ceremonialny, nienaturalny, obowiązkowy, ostentacyjny, ugrzeczniony, pełen patosu, pełen powagi, pełny patosu, pełny powagi, odpowiedzialny, pretensjonalny, grandilokwentny

Odmiana słowa "namaszczony":


namaszczony, namaszczeni, namaszczona, namaszczoną, namaszczone, namaszczonego, namaszczonej, namaszczonemu, namaszczonych, namaszczonym, namaszczonymi, nienamaszczeni, nienamaszczona, nienamaszczoną, nienamaszczone, nienamaszczonego, nienamaszczonej, nienamaszczonemu, nienamaszczony, nienamaszczonych, nienamaszczonym, nienamaszczonymi

Synonimy do "namaszczony" z podziałem na kategorie:


solenny

solenny, okazały, poważny, uroczysty, patetyczny, podniosły, ceremonialny, pełen powagi

dworny

dworny, galowy, dworski, paradny, solenny, okazały, poważny, rytualny, uroczysty, wzniosły, obrzędowy, patetyczny, podniosły, wyjściowy, kurtuazyjny, odświętny, ceremonialny, ugrzeczniony, pełny patosu, pełny powagi

paradny

paradny, okazały, uroczysty, królewski, podniosły, wspaniały, pompatyczny

galowy

galowy, huczny, szumny, paradny, na pokaz, okazały, wystawny, z pompą, teatralny, uroczysty, królewski, podniosły, wspaniały, wyjściowy, odświętny, pompatyczny, ceremonialny, ostentacyjny, pretensjonalny

nadęty

nadęty, poważny, sztuczny, przesadny, uroczysty, wzniosły, patetyczny, podniosły, dramatyczny, górnolotny, pompatyczny, ceremonialny, pełen patosu

górny

górny, wysoki, paradny, solenny, okazały, poważny, szczytny, koturnowy, uroczysty, wzniosły, królewski, patetyczny, podniosły, szlachetny, wspaniały, górnolotny, pompatyczny, ceremonialny, pełen patosu, pełen powagi

szumny

szumny, nadęty, paradny, okazały, sztuczny, napuszony, przesadny, uroczysty, emfatyczny, królewski, patetyczny, podniosły, pompierski, wspaniały, górnolotny, nabzdyczony, pompatyczny, bombastyczny, nienaturalny, grandilokwentny

poważny

poważny

pilny

pilny, dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, okazały, poważny, rzetelny, sumienny, stateczny, uroczysty, wzniosły, nienaganny, patetyczny, podniosły, przykładny, ceremonialny, obowiązkowy, pełny patosu, pełny powagi, odpowiedzialny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: