1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "uroczysty"

Synonim uroczysty


Synonimy do "uroczysty":


godny, pilny, zacny, bazowy, dbały, dworny, galowy, górny, huczny, szumny, wysoki, chmurny, dworski, nadęty, paradny, solenny, solidny, słowny, uczciwy, dostojny, honorowy, na pokaz, okazały, poczesny, poważny, rytualny, rzetelny, sumienny, szczytny, sztuczny, wynikowy, wystawny, z pompą, koturnowy, napuszony, oficjalny, przesadny, stateczny, teatralny, wyniosły, wzniosły, emfatyczny, królewski, nienaganny, obrzędowy, patetyczny, podniosły, pompierski, szlachetny, wspaniały, wyjściowy, zaszczytny, dramatyczny, górnolotny, kurtuazyjny, nabzdyczony, namaszczony, odświętny, pompatyczny, przykładny, wychodzący, bombastyczny, ceremonialny, nienaturalny, obowiązkowy, ostentacyjny, ugrzeczniony, dorównujący, majestatyczny, pełen patosu, pełen powagi, pełny patosu, pełny powagi, odpowiedzialny, pretensjonalny, grandilokwentny

Odmiana słowa "uroczysty":


uroczysty, nieuroczysta, nieuroczystą, nieuroczyste, nieuroczystego, nieuroczystej, nieuroczystemu, nieuroczysty, nieuroczystych, nieuroczystym, nieuroczystymi, nieuroczyści, nieuroczyście, uroczysta, uroczystą, uroczyste, uroczystego, uroczystej, uroczystemu, uroczystych, uroczystym, uroczystymi, uroczyści, uroczyście

Synonimy do "uroczysty" z podziałem na kategorie:


galowy

galowy, odświętny, ceremonialny

solenny

solenny, okazały, poważny, patetyczny, podniosły, namaszczony, ceremonialny, pełen powagi

dworny

dworny, galowy, dworski, paradny, solenny, okazały, poważny, rytualny, wzniosły, obrzędowy, patetyczny, podniosły, wyjściowy, kurtuazyjny, namaszczony, odświętny, ceremonialny, ugrzeczniony, pełny patosu, pełny powagi

dostojny

dostojny, majestatyczny

godny

godny, zacny, honorowy, poczesny, zaszczytny, dorównujący

paradny

paradny, okazały, królewski, podniosły, wspaniały, namaszczony, pompatyczny

nadęty

nadęty, poważny, sztuczny, przesadny, wzniosły, patetyczny, podniosły, dramatyczny, górnolotny, namaszczony, pompatyczny, ceremonialny, pełen patosu

górny

górny, wysoki, paradny, solenny, okazały, poważny, szczytny, koturnowy, wzniosły, królewski, patetyczny, podniosły, szlachetny, wspaniały, górnolotny, namaszczony, pompatyczny, ceremonialny, pełen patosu, pełen powagi

szumny

szumny, nadęty, paradny, okazały, sztuczny, napuszony, przesadny, emfatyczny, królewski, patetyczny, podniosły, pompierski, wspaniały, górnolotny, nabzdyczony, namaszczony, pompatyczny, bombastyczny, nienaturalny, grandilokwentny

poważny

poważny, wzniosły, patetyczny, podniosły, ceremonialny

pilny

pilny, dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, okazały, poważny, rzetelny, sumienny, stateczny, wzniosły, nienaganny, patetyczny, podniosły, namaszczony, przykładny, ceremonialny, obowiązkowy, pełny patosu, pełny powagi, odpowiedzialny

bazowy

bazowy, galowy, paradny, wynikowy, wyjściowy, odświętny, wychodzący, ceremonialny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: