1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "patetyczny"

Synonim patetyczny


Synonimy do "patetyczny":


pilny, ciemny, czarny, dbały, dworny, galowy, górny, ponury, smutny, szumny, wysoki, zbytni, chlubny, chmurny, dworski, mroczny, nadęty, ogromny, okropny, paradny, przykry, smętny, solenny, solidny, słowny, uczciwy, zbożny, dostojny, elegijny, minorowy, okazały, potworny, poważny, rytualny, rzetelny, straszny, sumienny, szczytny, sztuczny, wypchany, chwalebny, koszmarny, koturnowy, nadmierny, nadąsany, napuszony, oficjalny, przesadny, stateczny, tragiczny, uroczysty, wyniosły, wzniosły, żałobny, emfatyczny, królewski, nienaganny, obrzędowy, podniosły, pogrzebowy, pompierski, straszliwy, szlachetny, wspaniały, wyjściowy, zaszczytny, zbyt duży, alarmujący, dramatyczny, górnolotny, kurtuazyjny, makabryczny, monstrualny, nabzdyczony, namaszczony, odświętny, pompatyczny, przykładny, bombastyczny, ceremonialny, nienaturalny, obowiązkowy, odrażający, przeraźliwy, ugrzeczniony, zarozumiały, bulwersujący, melancholijny, pełen patosu, pełen powagi, pełny patosu, pełny powagi, zadziwiający, nieoświetlony, odpowiedzialny, przerażający, wstrząsający, godny pochwały, grandilokwentny, godny pożałowania

Odmiana słowa "patetyczny":


patetyczny, niepatetyczna, niepatetyczną, niepatetyczne, niepatetycznego, niepatetycznej, niepatetycznemu, niepatetyczni, niepatetycznie, niepatetyczny, niepatetycznych, niepatetycznym, niepatetycznymi, patetyczna, patetyczną, patetyczne, patetycznego, patetycznej, patetycznemu, patetyczni, patetycznie, patetycznych, patetycznym, patetycznymi

Synonimy do "patetyczny" z podziałem na kategorie:


solenny

solenny, okazały, poważny, uroczysty, podniosły, namaszczony, ceremonialny, pełen powagi

górny

górny, wysoki, szczytny, koturnowy, wzniosły, podniosły, szlachetny, górnolotny

dworny

dworny, galowy, dworski, paradny, solenny, okazały, poważny, rytualny, uroczysty, wzniosły, obrzędowy, podniosły, wyjściowy, kurtuazyjny, namaszczony, odświętny, ceremonialny, ugrzeczniony, pełny patosu, pełny powagi

patetyczny

dramatyczny

szumny

szumny, nadęty, sztuczny, wypchany, napuszony, przesadny, emfatyczny, pompierski, górnolotny, nabzdyczony, pompatyczny, nienaturalny, grandilokwentny

nadęty

nadęty, sztuczny, wypchany, nadąsany, napuszony, przesadny, pompierski, nabzdyczony, pompatyczny, nienaturalny, zarozumiały

paradny

paradny, solenny, okazały, poważny, oficjalny, uroczysty, wzniosły, królewski, podniosły, wspaniały, namaszczony, pompatyczny, ceremonialny, pełny patosu, pełny powagi

ciemny

ciemny, czarny, ponury, smutny, mroczny, smętny, minorowy, poważny, straszny, żałobny, pogrzebowy, alarmujący, dramatyczny, nieoświetlony, wstrząsający

poważny

poważny, uroczysty, wzniosły, podniosły, ceremonialny

smutny

smutny, przykry, elegijny, żałobny, pogrzebowy, melancholijny, godny pożałowania

pilny

pilny, dbały, solenny, solidny, słowny, uczciwy, okazały, poważny, rzetelny, sumienny, stateczny, uroczysty, wzniosły, nienaganny, podniosły, namaszczony, przykładny, ceremonialny, obowiązkowy, pełny patosu, pełny powagi, odpowiedzialny

galowy

galowy, paradny, dostojny, poważny, uroczysty, wzniosły, podniosły, odświętny, pompatyczny, ceremonialny

ponury

ponury, smutny, ogromny, okropny, potworny, poważny, straszny, koszmarny, tragiczny, straszliwy, alarmujący, dramatyczny, makabryczny, monstrualny, odrażający, przeraźliwy, bulwersujący, zadziwiający, przerażający, wstrząsający

wysoki

wysoki, szczytny, koturnowy, wzniosły, podniosły, szlachetny, górnolotny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: