Synonim nieprofesjonalny

Lista synonimów do nieprofesjonalny:


laicki, naiwny, zielony, amatorski, samorodny, domorosły, dyletancki, niefachowy, nienawykły, nieobeznany, niewprawiony, niewyrobiony, niekompetentny, niekształcony, niezorientowany, niedoświadczony, niewykwalifikowany

Synonimy do "nieprofesjonalny" z podziałem na kategorie:


laicki
laicki, zielony, amatorski, domorosły, dyletancki, niefachowy, nieobeznany, niewprawiony, niewyrobiony, niekompetentny, niedoświadczony, niewykwalifikowany
naiwny
naiwny, niekompetentny, niezorientowany, niedoświadczony, niewykwalifikowany
W naszym słowniku znajduje się 17 synonimów dla słowa: "nieprofesjonalny". Między innymi: zielony, amatorski, samorodny. Synonimy zostały podzielone na 2 różne kategorie według znaczeń.