Synonim niewprawiony

Lista synonimów do niewprawiony:


laicki, zielony, amatorski, samorodny, domorosły, dyletancki, niefachowy, nienawykły, nieobeznany, niewyrobiony, niekompetentny, niekształcony, niedoświadczony, nieprofesjonalny, niewykwalifikowany

Synonimy do "niewprawiony" z podziałem na kategorie:


laicki
laicki, zielony, amatorski, domorosły, dyletancki, niefachowy, nieobeznany, niewyrobiony, niekompetentny, niedoświadczony, nieprofesjonalny, niewykwalifikowany
W naszym słowniku znajduje się 15 synonimów dla słowa: "niewprawiony". Między innymi: amatorski, samorodny, domorosły. Synonimy na naszej stronie dzielone są na grupy znaczeniowe. W przypadku słowa "niewprawiony" w naszej bazie istnieje tylko jedna kategoria. Jeżeli znasz więcej znaczeń, zapraszamy do kontaktu z nami.