Synonim niekompetentny

Lista synonimów do niekompetentny:


laicki, naiwny, słaby, rozbity, zielony, bezsilny, amatorski, samorodny, domorosły, dyletancki, niefachowy, nienawykły, nieobeznany, nieskuteczny, niewprawiony, niewyrobiony, niekształcony, niezorientowany, niedoświadczony, nieprofesjonalny, niewykwalifikowany

Synonimy do "niekompetentny" z podziałem na kategorie:


laicki
laicki, zielony, amatorski, domorosły, dyletancki, niefachowy, nieobeznany, niewprawiony, niewyrobiony, niedoświadczony, nieprofesjonalny, niewykwalifikowany
naiwny
naiwny, niezorientowany, niedoświadczony, nieprofesjonalny, niewykwalifikowany
słaby
słaby, rozbity, bezsilny, nieskuteczny
W naszym słowniku znajduje się 21 synonimów dla słowa: "niekompetentny". Między innymi: słaby, rozbity, zielony. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.