1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przyznać"

Synonim przyznać


Synonimy do "przyznać":


nadać, oddać, uznać, ocenić, wyznać, ustalić, pozwolić, przyjąć, przystać, użyczyć, zezwolić, asygnować, dopuścić, nagrodzić, odznaczyć, odłożyć, ofiarować, określić, podarować, przekazać, przypisać, wygrzebać, wysupłać, wyznaczać, wyłożyć, zasądzić, zauważyć, przyzwolić, stwierdzić, uhonorować, umożliwić, wyróżnić, potwierdzać, potwierdzić, poświęcić, przeznaczać, przeznaczyć, przydzielać, przydzielić, przypisywać, uwłaszczyć, skonstatować, wywnioskować, zaobserwować, zgodzić się, zagwarantować, wyrazić zgodę, uświadomić sobie, zdać sobie sprawę

Odmiana słowa "przyznać":


przyznać, nieprzyznana, nieprzyznaną, nieprzyznane, nieprzyznanego, nieprzyznanej, nieprzyznanemu, nieprzyznani, nieprzyznania, nieprzyznaniach, nieprzyznaniami, nieprzyznanie, nieprzyznaniem, nieprzyznaniom, nieprzyznaniu, nieprzyznany, nieprzyznanych, nieprzyznanym, nieprzyznanymi, nieprzyznań, przyzna, przyznacie, przyznaj, przyznają, przyznajcie, przyznajcież, przyznajmy, przyznajmyż, przyznajże, przyznali, przyznaliby, przyznalibyście, przyznalibyśmy, przyznaliście, przyznaliśmy, przyznał, przyznała, przyznałaby, przyznałabym, przyznałabyś, przyznałam, przyznałaś, przyznałby, przyznałbym, przyznałbyś, przyznałem, przyznałeś, przyznało, przyznałoby, przyznały, przyznałyby, przyznałybyście, przyznałybyśmy, przyznałyście, przyznałyśmy, przyznam, przyznamy, przyznana, przyznaną, przyznane, przyznanego, przyznanej, przyznanemu, przyznani, przyznania, przyznaniach, przyznaniami, przyznanie, przyznaniem, przyznaniom, przyznaniu, przyznano, przyznany, przyznanych, przyznanym, przyznanymi, przyznań, przyznasz, przyznawszy

Synonimy do "przyznać" z podziałem na kategorie:


przyznać

asygnować, przeznaczać

nadać

nadać, odznaczyć, uhonorować

uznać

uznać, potwierdzać

oddać

oddać, odłożyć, ofiarować, określić, podarować, przekazać, wygrzebać, wysupłać, wyłożyć, poświęcić, przeznaczyć, zagwarantować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: