Synonim możliwy

Lista synonimów do możliwy:


realny, ujdzie, istotny, strawny, znośny, możebny, domyślny, dostępny, dozwolony, faktyczny, jaki taki, naturalny, prawdziwy, przyszły, wykonalny, względny, domniemany, ewentualny, implicytny, może być, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, tolerowany, zakładany, zasadniczy, autentyczny, istniejący, potencjalny, rzeczywisty, spodziewany, akceptowalny, dopuszczalny, dość dobry, hipotetyczny, przyswajalny, do przyjęcia, do zniesienia, prawdopodobny, do pomyślenia, przypuszczalny, wystarczający

Odmiana słowa możliwy:


możliwy, możliwa, możliwą, możliwe, możliwego, możliwej, możliwemu, możliwi, możliwie, możliwych, możliwym, możliwymi, niemożliwa, niemożliwą, niemożliwe, niemożliwego, niemożliwej, niemożliwemu, niemożliwi, niemożliwie, niemożliwy, niemożliwych, niemożliwym, niemożliwymi

Synonimy do "możliwy" z podziałem na kategorie:


ujdzie
ujdzie, znośny, możebny, względny, może być, akceptowalny, dopuszczalny, dość dobry, do przyjęcia, do zniesienia, do pomyślenia
możliwy
ewentualny, potencjalny, prawdopodobny, przypuszczalny
realny
realny, praktyczny
znośny
znośny, jaki taki, względny, akceptowalny, dość dobry, do przyjęcia, do zniesienia, do pomyślenia, wystarczający
W naszym słowniku znajduje się 42 synonimów dla słowa: "możliwy". Między innymi: istotny, strawny, znośny. Słowo "możliwy" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.