1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ociężały"

Synonim ociężały


Synonimy do "ociężały":


czczy, nudny, senny, tępy, wolny, bierny, leniwy, smutny, stały, znojny, daremny, drętwy, gnuśny, jałowy, mozolny, ospały, pasywny, powolny, płonny, sztywny, wygodny, zaspany, żmudny, bezsilny, bezwolny, ciężki, niemrawy, nieskory, próżny, spokojny, syzyfowy, znużony, śpiący, żółwi, apatyczny, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, ciapowaty, drewniany, monotonny, męczący, nieczuły, nieudolny, obojętny, osowiały, statyczny, zmęczony, ślimaczy, bezpłodny, bezwładny, lewe ręce, nieaktywny, nieprędki, nieruchawy, niezmienny, opieszały, otępiały, rozwlekły, gamoniowaty, nieruchliwy, nierychliwy, niespieszny, niezręczny, uciążliwy, ślamazarny, bezpodstawny, bezskuteczny, ciamajdowaty, flegmatyczny, indyferentny, katorżniczy, matołkowaty, nieefektywny, nieprzytomny, nieskuteczny, nieśpieszny, odrętwiały, przytępiony, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, bezproduktywny, opóźniający, zobojętniały, nierozgarnięty, zbijający bąki

Odmiana słowa "ociężały":


ociężały, nieociężale, nieociężali, nieociężała, nieociężałą, nieociężałe, nieociężałego, nieociężałej, nieociężałemu, nieociężały, nieociężałych, nieociężałym, nieociężałymi, ociężale, ociężali, ociężała, ociężałą, ociężałe, ociężałego, ociężałej, ociężałemu, ociężałych, ociężałym, ociężałymi

Synonimy do "ociężały" z podziałem na kategorie:


powolny

powolny, niemrawy, apatyczny, opieszały, gamoniowaty, ślamazarny, flegmatyczny

leniwy

leniwy, gnuśny, ospały, powolny, żółwi, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ślamazarny, nieużyteczny, opóźniający

bierny

bierny, gnuśny, powolny, niemrawy, apatyczny, obojętny, osowiały, opieszały, gamoniowaty, ślamazarny, flegmatyczny, indyferentny, odrętwiały, zobojętniały

nudny

nudny, bierny, leniwy, smutny, daremny, drętwy, gnuśny, ospały, pasywny, powolny, wygodny, bezsilny, bezwolny, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, monotonny, nieczuły, obojętny, statyczny, ślimaczy, bezwładny, nieaktywny, niezmienny, opieszały, otępiały, rozwlekły, nieruchliwy, niespieszny, ślamazarny, bezpodstawny, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, zobojętniały

czczy

czczy, leniwy, daremny, gnuśny, jałowy, ospały, powolny, płonny, niemrawy, próżny, syzyfowy, żółwi, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, bezpłodny, lewe ręce, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ślamazarny, bezskuteczny, nieefektywny, nieskuteczny, nieużyteczny, bezproduktywny

znojny

znojny, mozolny, powolny, żmudny, ciężki, męczący, nieudolny, niezręczny, uciążliwy, katorżniczy

stały

stały, powolny, niemrawy, spokojny, apatyczny, statyczny, opieszały, gamoniowaty, ślamazarny, flegmatyczny

tępy

tępy, matołkowaty, nierozgarnięty

senny

senny, leniwy, gnuśny, ospały, powolny, niemrawy, znużony, śpiący, żółwi, bezczynny, bezowocny, osowiały, zmęczony, ślimaczy, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ślamazarny, nieużyteczny

gnuśny

gnuśny, ospały, powolny, żółwi, apatyczny, ślimaczy, nieruchawy, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ślamazarny, flegmatyczny

wolny

wolny, leniwy, powolny, żółwi, ślimaczy, nieruchawy, nieruchliwy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: