1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "opieszały"

Synonim opieszały


Synonimy do "opieszały":


czczy, nudny, senny, tępy, bierny, leniwy, oporny, smutny, stały, daremny, drętwy, gnuśny, jałowy, ospały, pasywny, powolny, płonny, wygodny, zaspany, bezradny, bezsilny, bezwolny, lękliwy, niemrawy, nieskory, próżny, spokojny, syzyfowy, znużony, śpiący, żółwi, apatyczny, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, ciapowaty, monotonny, nieczuły, niedbały, obojętny, osowiały, przeciwny, statyczny, zmęczony, zwłoczny, ślimaczy, bezpłodny, bezwładny, lewe ręce, nieaktywny, niechętny, nieprędki, niezmienny, otępiały, płochliwy, rozwlekły, strachliwy, gamoniowaty, nieruchliwy, nierychliwy, nieskłonny, niespieszny, ociężały, ślamazarny, bezpodstawny, bezskuteczny, ciamajdowaty, flegmatyczny, indyferentny, matołkowaty, nieefektywny, nieprzytomny, nieskuteczny, nieskwapliwy, nieśpieszny, odrętwiały, zniechęcony, zrezygnowany, nieposłuszny, nieużyteczny, przygnębiony, bezproduktywny, opóźniający, zobojętniały, nierozgarnięty, zbijający bąki, ociągający się

Odmiana słowa "opieszały":


opieszały, nieopieszale, nieopieszali, nieopieszała, nieopieszałą, nieopieszałe, nieopieszałego, nieopieszałej, nieopieszałemu, nieopieszały, nieopieszałych, nieopieszałym, nieopieszałymi, opieszale, opieszali, opieszała, opieszałą, opieszałe, opieszałego, opieszałej, opieszałemu, opieszałych, opieszałym, opieszałymi

Synonimy do "opieszały" z podziałem na kategorie:


powolny

powolny, niemrawy, apatyczny, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny

leniwy

leniwy, gnuśny, ospały, powolny, żółwi, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, nieużyteczny, opóźniający

niedbały

niedbały

nieskory

nieskory, zwłoczny, nieprędki, nierychliwy, nieśpieszny

bierny

bierny, gnuśny, powolny, niemrawy, apatyczny, obojętny, osowiały, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny, indyferentny, odrętwiały, zobojętniały

nudny

nudny, bierny, leniwy, smutny, daremny, drętwy, gnuśny, ospały, pasywny, powolny, wygodny, bezsilny, bezwolny, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, monotonny, nieczuły, obojętny, statyczny, ślimaczy, bezwładny, nieaktywny, niezmienny, otępiały, rozwlekły, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, bezpodstawny, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, zobojętniały

czczy

czczy, leniwy, daremny, gnuśny, jałowy, ospały, powolny, płonny, niemrawy, próżny, syzyfowy, żółwi, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, bezpłodny, lewe ręce, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, bezskuteczny, nieefektywny, nieskuteczny, nieużyteczny, bezproduktywny

stały

stały, powolny, niemrawy, spokojny, apatyczny, statyczny, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny

tępy

tępy, leniwy, gnuśny, ospały, powolny, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny, matołkowaty, nieużyteczny, nierozgarnięty

senny

senny, leniwy, gnuśny, ospały, powolny, niemrawy, znużony, śpiący, żółwi, bezczynny, bezowocny, osowiały, zmęczony, ślimaczy, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, nieużyteczny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: