1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "samowładczy"

Synonim samowładczy

Lista synonimów do samowładczy:


dziki, silny, wolny, możny, monarszy, swobodny, udzielny, władczy, absolutny, potężny, samoistny, suwerenny, tyrański, wpływowy, zwierzchni, autorytarny, despotyczny, dyktatorski, niezależny, niezawisły, samowładny, totalitarny, uciskający, autonomiczny, bezwzględny, niepodległy, autokratyczny, liczący się, wszechwładny, jedynowładczy, niepodważalny, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny, rządzący się sam

Odmiana słowa samowładczy:


samowładczy, niesamowładcza, niesamowładczą, niesamowładcze, niesamowładczego, niesamowładczej, niesamowładczemu, niesamowładczy, niesamowładczych, niesamowładczym, niesamowładczymi, samowładcza, samowładczą, samowładcze, samowładczego, samowładczej, samowładczemu, samowładczych, samowładczym, samowładczymi

Synonimy do samowładczy z podziałem na kategorie:


absolutny
absolutny, samowładny, autokratyczny
wolny
wolny, swobodny, udzielny, suwerenny, niezależny, niezawisły, samowładny, niepodległy
władczy
władczy, absolutny, tyrański, zwierzchni, despotyczny, dyktatorski, samowładny, totalitarny, autokratyczny, wszechwładny, jedynowładczy, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny
dziki
dziki, absolutny, despotyczny, dyktatorski, samowładny, uciskający, bezwzględny, autokratyczny, wszechwładny
silny
silny, możny, absolutny, potężny, wpływowy, despotyczny, dyktatorski, samowładny, autokratyczny, liczący się, wszechwładny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: