Synonim morał

Lista synonimów do morał:


fraza, gnoma, motto, nakaz, nauka, prawo, zwrot, dewiza, lekcja, perora, pointa, rozkaz, rutyna, słowo, termin, tyrada, wprawa, zasada, zdanie, aforyzm, badanie, komenda, maksyma, memento, nauczka, reguła, szkoła, wniosek, dedukcja, formuła, praktyka, résumé, wytyczna, dyrektywa, konkluzja, pouczenie, prawidło, sentencja, wrażenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, przejście, przeżycie, wskazówka, biegłość, konstatacja, określenie, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, podsumowanie, stwierdzenie, zakończenie, złota myśl, wypowiedzenie, doświadczenie, przypuszczenie, sformułowanie, nauka umoralniająca, wyrażenie językowe

Odmiana słowa morał:


morał, morale, morałach, morałami, morałem, morałom, morałowi, morałów, morału, morały

Synonimy do "morał" z podziałem na kategorie:


gnoma
gnoma, aforyzm, maksyma, sentencja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, złota myśl
morał
wniosek, konkluzja, nauka umoralniająca
nauka
nauka, lekcja, nauczka
nakaz
nakaz, nauka, lekcja, perora, rozkaz, tyrada, komenda, nauczka, wytyczna, dyrektywa, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, wskazówka, doświadczenie
fraza
fraza, gnoma, zwrot, słowo, termin, zdanie, aforyzm, maksyma, formuła, sentencja, określenie, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, stwierdzenie, złota myśl, wypowiedzenie, sformułowanie, wyrażenie językowe
W naszym słowniku znajduje się 62 synonimów dla słowa: "morał". Między innymi: motto, nakaz, nauka. Słowo "morał" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.