1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "samowładny"

Synonim samowładny

Lista synonimów do samowładny:


dziki, silny, wolny, możny, totalny, monarszy, swobodny, udzielny, władczy, absolutny, potężny, samoistny, suwerenny, tyrański, wpływowy, zwierzchni, autorytarny, despotyczny, dyktatorski, niezależny, niezawisły, totalitarny, uciskający, apodyktyczny, autonomiczny, bezwzględny, niepodległy, niepodzielny, samowładczy, autokratyczny, liczący się, wszechwładny, jedynowładczy, nieograniczony, niepodważalny, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny, rządzący się sam

Odmiana słowa samowładny:


samowładny, niesamowładna, niesamowładną, niesamowładne, niesamowładnego, niesamowładnej, niesamowładnemu, niesamowładni, niesamowładnie, niesamowładny, niesamowładnych, niesamowładnym, niesamowładnymi, samowładna, samowładną, samowładne, samowładnego, samowładnej, samowładnemu, samowładni, samowładnie, samowładnych, samowładnym, samowładnymi

Synonimy do samowładny z podziałem na kategorie:


absolutny
absolutny, samowładczy, autokratyczny
wolny
wolny, swobodny, udzielny, suwerenny, niezależny, niezawisły, niepodległy, samowładczy
totalny
totalny, władczy, absolutny, despotyczny, dyktatorski, apodyktyczny, niepodzielny, autokratyczny, nieograniczony
władczy
władczy, absolutny, tyrański, zwierzchni, despotyczny, dyktatorski, totalitarny, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny, jedynowładczy, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny
dziki
dziki, absolutny, despotyczny, dyktatorski, uciskający, bezwzględny, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny
silny
silny, możny, absolutny, potężny, wpływowy, despotyczny, dyktatorski, samowładczy, autokratyczny, liczący się, wszechwładny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: