1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zgodność"

Synonim zgodność


Synonimy do "zgodność":


zgoda, balans, kohezja, pełnia, analogia, harmonia, paralela, całość, jedność, bliskość, homeostaza, izomorfizm, koherencja, paralelizm, równowaga, kongruencja, spoistość, spójność, trwałość, ugodowość, zestawienie, konwergencja, stabilność, łączność, adekwatność, podobieństwo, integralność, odpowiedniość, kompatybilność, niepodzielność, równoległość, bezkonfliktowość

Odmiana słowa "zgodność":


zgodność, zgodności, zgodnościach, zgodnościami, zgodnością, zgodnościom

Synonimy do "zgodność" z podziałem na kategorie:


zgodność

kongruencja, adekwatność, odpowiedniość, kompatybilność

harmonia

harmonia

izomorfizm

izomorfizm, paralelizm, konwergencja, podobieństwo, równoległość

analogia

analogia, paralela, izomorfizm, paralelizm, podobieństwo, równoległość

bliskość

bliskość, zestawienie, podobieństwo

całość

całość, jedność, koherencja, spoistość, integralność

zgoda

zgoda, pełnia, harmonia, całość, jedność, koherencja, równowaga, spoistość, łączność, integralność

kohezja

kohezja, koherencja, spoistość, spójność, integralność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: