Synonim zgodność

Lista synonimów do zgodność:


zgoda, balans, kohezja, pełnia, analogia, harmonia, paralela, całość, jedność, bliskość, homeostaza, izomorfizm, koherencja, paralelizm, równowaga, kongruencja, spoistość, spójność, trwałość, ugodowość, zestawienie, konwergencja, stabilność, łączność, adekwatność, podobieństwo, integralność, odpowiedniość, kompatybilność, niepodzielność, równoległość, bezkonfliktowość

Odmiana słowa zgodność:


zgodność, zgodności, zgodnościach, zgodnościami, zgodnością, zgodnościom

Synonimy do "zgodność" z podziałem na kategorie:


zgodność
kongruencja, adekwatność, odpowiedniość, kompatybilność
harmonia
harmonia
izomorfizm
izomorfizm, paralelizm, konwergencja, podobieństwo, równoległość
analogia
analogia, paralela, izomorfizm, paralelizm, podobieństwo, równoległość
bliskość
bliskość, zestawienie, podobieństwo
całość
całość, jedność, koherencja, spoistość, integralność
zgoda
zgoda, pełnia, harmonia, całość, jedność, koherencja, równowaga, spoistość, łączność, integralność
kohezja
kohezja, koherencja, spoistość, spójność, integralność
W naszym słowniku znajduje się 32 synonimów dla słowa: "zgodność". Między innymi: kohezja, pełnia, analogia. Słowo "zgodność" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 8 różnych kategorii według znaczeń.