1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zgodność"

Synonim zgodność

Lista synonimów do zgodność:


zgoda, balans, kohezja, pełnia, analogia, harmonia, paralela, całość, jedność, bliskość, homeostaza, izomorfizm, koherencja, paralelizm, równowaga, kongruencja, spoistość, spójność, trwałość, ugodowość, zestawienie, konwergencja, stabilność, łączność, adekwatność, podobieństwo, integralność, odpowiedniość, kompatybilność, niepodzielność, równoległość, bezkonfliktowość

Odmiana słowa zgodność:


zgodność, zgodności, zgodnościach, zgodnościami, zgodnością, zgodnościom

Synonimy do zgodność z podziałem na kategorie:


zgodność
kongruencja, adekwatność, odpowiedniość, kompatybilność
harmonia
harmonia
izomorfizm
izomorfizm, paralelizm, konwergencja, podobieństwo, równoległość
analogia
analogia, paralela, izomorfizm, paralelizm, podobieństwo, równoległość
bliskość
bliskość, zestawienie, podobieństwo
całość
całość, jedność, koherencja, spoistość, integralność
zgoda
zgoda, pełnia, harmonia, całość, jedność, koherencja, równowaga, spoistość, łączność, integralność
kohezja
kohezja, koherencja, spoistość, spójność, integralność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: