1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "hołd"

Synonim hołd

Lista synonimów do hołd:


mir, duma, kult, msza, nimb, waga, honor, ranga, aplauz, chluba, estyma, gloria, ozdoba, podziw, powaga, renoma, sława, wpływ, atencja, aureola, chwała, cześć, euforia, pietyzm, poklask, respekt, uznanie, zachwyt, adoracja, kochanie, modlitwa, posłuch, prestiż, rozgłos, splendor, szacunek, względy, zaszczyt, admiracja, autorytet, entuzjazm, uważanie, znaczenie, poważanie, rewerencja, uniesienie, oczarowanie, umiłowanie, uszanowanie, uwielbienie, poszanowanie, doniosłość, nabożeństwo, czołobitność, trwanie na modlitwie

Odmiana słowa hołd:


hołd, hołdach, hołdami, hołdem, hołdom, hołdowi, hołdów, hołdu, hołdy, hołdzie

Synonimy do hołd z podziałem na kategorie:


kult
kult, estyma, podziw, cześć, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, uwielbienie, nabożeństwo, czołobitność
duma
duma, nimb, honor, chluba, gloria, ozdoba, renoma, sława, aureola, chwała, cześć, uznanie, rozgłos, splendor, zaszczyt
mir
mir, kult, estyma, podziw, powaga, atencja, cześć, pietyzm, respekt, uznanie, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, poważanie, rewerencja, uszanowanie, uwielbienie, poszanowanie, czołobitność
hołd
estyma, podziw, poklask, uznanie, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, oczarowanie, uwielbienie, nabożeństwo, czołobitność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: