1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "hołd"

Synonim hołd


Synonimy do "hołd":


mir, duma, kult, msza, nimb, waga, honor, ranga, aplauz, chluba, estyma, gloria, ozdoba, podziw, powaga, renoma, sława, wpływ, atencja, aureola, chwała, cześć, euforia, pietyzm, poklask, respekt, uznanie, zachwyt, adoracja, kochanie, modlitwa, posłuch, prestiż, rozgłos, splendor, szacunek, względy, zaszczyt, admiracja, autorytet, entuzjazm, uważanie, znaczenie, poważanie, rewerencja, uniesienie, oczarowanie, umiłowanie, uszanowanie, uwielbienie, poszanowanie, doniosłość, nabożeństwo, czołobitność, trwanie na modlitwie

Odmiana słowa "hołd":


hołd, hołdach, hołdami, hołdem, hołdom, hołdowi, hołdów, hołdu, hołdy, hołdzie

Synonimy do "hołd" z podziałem na kategorie:


kult

kult, estyma, podziw, cześć, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, uwielbienie, nabożeństwo, czołobitność

duma

duma, nimb, honor, chluba, gloria, ozdoba, renoma, sława, aureola, chwała, cześć, uznanie, rozgłos, splendor, zaszczyt

mir

mir, kult, estyma, podziw, powaga, atencja, cześć, pietyzm, respekt, uznanie, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, poważanie, rewerencja, uszanowanie, uwielbienie, poszanowanie, czołobitność

hołd

estyma, podziw, poklask, uznanie, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, oczarowanie, uwielbienie, nabożeństwo, czołobitność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: