1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "niezależny"

Synonim niezależny


Synonimy do "niezależny":


wolny, osobny, różny, wieczny, monarszy, odrębny, rozmaity, swobodny, udzielny, wyraźny, absolutny, oddzielny, samoistny, suwerenny, wyrazisty, oddzielony, pojedynczy, despotyczny, dyktatorski, niezawisły, samodzielny, samowładny, autonomiczny, bezwzględny, indywidualny, niepodległy, niezwiązany, odseparowany, samowładczy, autokratyczny, bezwyjątkowy, niepowiązany, poszczególny, wszechstronny, wszechwładny, nieograniczony, niepodważalny, nieskrępowany, samowystarczalny, rządzący się sam

Synonimy do "niezależny" z podziałem na kategorie:


osobny

osobny, odrębny, oddzielny, samoistny, samodzielny, autonomiczny

wolny

wolny, swobodny, udzielny, suwerenny, niezawisły, samowładny, niepodległy, samowładczy

niezależny

samowystarczalny

wieczny

wieczny, absolutny, samoistny, bezwzględny, bezwyjątkowy, wszechstronny, nieograniczony
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: