1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "obojętność"

Synonim obojętność


Synonimy do "obojętność":


acedia, apatia, letarg, marazm, smutek, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, obcość, beztroska, senność, bierność, indolencja, gnuśność, ospałość, pasywność, powolność, znieczulica, indyferencja, niemrawość, apatyczność, bezduszność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, osowiałość, oziębłość, nieporadność, niezaradność, opieszałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, ślamazarność, beznamiętność, flegmatyczność, gruboskórność, niewrażliwość, nieumiejętność

Odmiana słowa "obojętność":


obojętność, obojętności, obojętnościach, obojętnościami, obojętnością, obojętnościom

Synonimy do "obojętność" z podziałem na kategorie:


acedia

acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, zobojętnienie

obojętność

beznamiętność

bierność

bierność, indyferencja

marazm

marazm, smutek, bierność, gnuśność, powolność, niemrawość, apatyczność, osowiałość, opieszałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, ślamazarność, flegmatyczność

apatia

apatia, letarg, chłód, dystans, nirwana, obcość, beztroska, bierność, ospałość, pasywność, znieczulica, indyferencja, bezduszność, nieczułość, oziębłość, zobojętnienie, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: