1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "obojętność"

Synonim obojętność

Lista synonimów do obojętność:


acedia, apatia, letarg, marazm, smutek, chłód, dystans, inercja, nirwana, zastój, obcość, beztroska, senność, bierność, indolencja, gnuśność, ospałość, pasywność, powolność, znieczulica, indyferencja, niemrawość, apatyczność, bezduszność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, osowiałość, oziębłość, nieporadność, niezaradność, opieszałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, ślamazarność, beznamiętność, flegmatyczność, gruboskórność, niewrażliwość, nieumiejętność

Odmiana słowa obojętność:


obojętność, obojętności, obojętnościach, obojętnościami, obojętnością, obojętnościom

Synonimy do obojętność z podziałem na kategorie:


acedia
acedia, apatia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, zobojętnienie
obojętność
beznamiętność
bierność
bierność, indyferencja
marazm
marazm, smutek, bierność, gnuśność, powolność, niemrawość, apatyczność, osowiałość, opieszałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, ślamazarność, flegmatyczność
apatia
apatia, letarg, chłód, dystans, nirwana, obcość, beztroska, bierność, ospałość, pasywność, znieczulica, indyferencja, bezduszność, nieczułość, oziębłość, zobojętnienie, beznamiętność, gruboskórność, niewrażliwość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: