Synonim posłowie

Lista synonimów do posłowie:


nota, glosa, notka, notki, uwaga, uwagi, zapis, glossa, dopisek, dopiski, notatka, notatki, parafka, przypis, zapisek, zapiski, egzegeza, przypisy, wzmianka, wzmianki, adnotacja, adnotacje, komentarz, glosariusz, komentarze, memorandum, ogłoszenie, spis słów, słowniczek, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, postscriptum, zakończenie, interpretacja

Odmiana słowa posłowie:


posłowie, posłowi, posłowia, posłowiach, posłowiami, posłowiem, posłowiom, posłowiu

Synonimy do "posłowie" z podziałem na kategorie:


notka
notka, uwaga, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, glosariusz, postscriptum
glosa
glosa, notka, uwaga, zapis, dopisek, notatka, parafka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, postscriptum
notki
notki, uwagi, dopiski, notatki, zapiski, przypisy, wzmianki, adnotacje, glosariusz, komentarze, spis słów, słowniczek
nota
nota, notka, uwaga, glossa, dopisek, notatka, przypis, zapisek, wzmianka, adnotacja, komentarz, memorandum, ogłoszenie, wiadomość, świadectwo, ostrzeżenie, postscriptum
W naszym słowniku znajduje się 35 synonimów dla słowa: "posłowie". Między innymi: notka, notki, uwaga. Słowo "posłowie" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.