1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rozległy"

Synonim rozległy


Synonimy do "rozległy":


suty, duży, gruby, mocny, silny, spory, tęgi, długi, liczny, mamuci, obfity, rosły, wielki, wysoki, dorodny, dosadny, istotny, masywny, mocarny, ogromny, pojemny, solidny, szeroki, wydatny, zasobny, zgrabny, znaczny, ciężki, logiczny, misterny, nielichy, niemały, obszerny, okazały, olbrzymi, pokaźny, postawny, poważny, rozumowy, widoczny, wnikliwy, zupełny, barczysty, bezkresny, dokładny, gruntowny, głęboki, kolosalny, potężny, rosochaty, wybujały, znaczący, atletyczny, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, krzaczasty, kształtny, niezmierny, racjonalny, wielgachny, analityczny, bezbrzeżny, drobiazgowy, ekstensywny, gigantyczny, horrendalny, monstrualny, przestronny, rozbudowany, rozciągły, skrupulatny, bezgraniczny, gwiaździsty, monumentalny, niebagatelny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, przestrzenny, rozłożysty, wyrośnięty, wysportowany, astronomiczny, gargantuiczny, nieskończony, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący, przeważający, rozgałęziony, krzewiący się, dobrze zbudowany, zgodny z rozumem, bogaty w szczegóły, mający rozumowe podstawy, na nieograniczoną skalę

Odmiana słowa "rozległy":


rozległy, nierozlegle, nierozlegli, nierozległa, nierozległą, nierozległe, nierozległego, nierozległej, nierozległemu, nierozległy, nierozległych, nierozległym, nierozległymi, rozlegle, rozlegli, rozległa, rozległą, rozległe, rozległego, rozległej, rozległemu, rozległych, rozległym, rozległymi

Synonimy do "rozległy" z podziałem na kategorie:


duży

duży, obfity, wielki, wysoki, ogromny, szeroki, znaczny, obszerny, kolosalny, wielgachny, gigantyczny

obszerny

obszerny, ekstensywny, rozciągły

rozległy

gwiaździsty, rozłożysty, rozgałęziony

wielki

wielki, szeroki, okazały

szeroki

szeroki

obfity

obfity, obszerny, ekstensywny, rozciągły

suty

suty, duży, spory, liczny, obfity, solidny, wydatny, zasobny, nielichy, niemały, okazały, pokaźny, widoczny, kolosalny, znaczący, niebagatelny

pojemny

pojemny, obszerny, przestronny

długi

długi, obszerny, ekstensywny, rozciągły

rosochaty

rosochaty, krzaczasty, gwiaździsty, rozłożysty, rozgałęziony, krzewiący się

logiczny

logiczny, obszerny, rozumowy, racjonalny, wszechstronny, zgodny z rozumem, mający rozumowe podstawy

misterny

misterny, obszerny, wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, głęboki, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, analityczny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: