1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sposób"

Synonim sposób


Synonimy do "sposób":


myk, tok, tor, typ, bieg, idea, kurs, nurt, poza, styl, trik, tryb, uzus, chwyt, ciąg, droga, fason, finta, forma, klasa, model, modus, myśl, psota, swada, szlak, trakt, wynik, wzór, fortel, haczyk, język, medium, metoda, natura, proces, rodzaj, system, teoria, wersja, wybieg, zasada, badania, gatunek, koncept, maniera, nośnik, obyczaj, odmiana, pomysł, ratunek, recepta, rozwój, solucja, taktyka, ujęcie, użytek, wariant, wykręt, zamysł, zwyczaj, środek, algorytm, kierunek, ocalenie, oszustwo, panaceum, podstawa, podstęp, przebieg, pułapka, remedium, rezultat, sztuczka, technika, wyjście, wymówka, charakter, filozofia, kategoria, koncepcja, konwencja, mechanika, procedura, strategia, używanie, ścieżka, dar słowa, dar wymowy, elokwencja, instrument, narzędzie, oratorstwo, podejście, propozycja, rozumienie, zachowanie, inżynieria, kolejność, płynność, wymowność, założenie, fasadowość, możliwość, rozwiązanie, krasomówstwo, postępowanie, tergiwersacja, potoczystość, koń trojański, przyzwyczajenie, środek do celu, nienaturalność, rozstrzygnięcie, linia postępowania, łatwość wysławiania się

Odmiana słowa "sposób":


sposób, sposobach, sposobami, sposobem, sposobie, sposobom, sposobowi, sposobów, sposobu, sposoby

Synonimy do "sposób" z podziałem na kategorie:


tryb

tryb, modus, metoda, badania, procedura, strategia, podejście, postępowanie

droga

droga, fortel, wybieg, wyjście, podejście, rozwiązanie

rodzaj

rodzaj, maniera

idea

idea, zasada, podstawa, filozofia, koncepcja, podejście, rozumienie, założenie

myk

myk, trik, chwyt, finta, psota, fortel, haczyk, metoda, wybieg, solucja, algorytm, podstęp, pułapka, sztuczka, wyjście, rozwiązanie, koń trojański, środek do celu

styl

styl, swada, język, dar słowa, dar wymowy, elokwencja, oratorstwo, płynność, wymowność, krasomówstwo, potoczystość, łatwość wysławiania się

kurs

kurs, kierunek, linia postępowania

poza

poza, styl, fason, forma, klasa, wzór, rodzaj, maniera, fasadowość, nienaturalność

fortel

fortel, metoda, solucja, środek, algorytm, rozwiązanie

medium

medium, metoda, środek, instrument, narzędzie, możliwość

typ

typ, forma, klasa, model, natura, rodzaj, wersja, gatunek, odmiana, wariant, charakter, kategoria

szlak

szlak, ścieżka, linia postępowania

metoda

metoda, technika, mechanika, inżynieria

tok

tok, tor, bieg, kurs, nurt, ciąg, szlak, trakt, proces, rozwój, kierunek, przebieg, kolejność

tor

tor, kurs, kierunek, linia postępowania

trik

trik, chwyt, fortel, metoda, wybieg, solucja, wykręt, algorytm, oszustwo, sztuczka, wyjście, wymówka, rozwiązanie, tergiwersacja, środek do celu
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: