1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "sposób"

Synonim sposób

Lista synonimów do sposób:


myk, tok, tor, typ, bieg, idea, kurs, nurt, poza, styl, trik, tryb, uzus, chwyt, ciąg, droga, fason, finta, forma, klasa, model, modus, myśl, psota, swada, szlak, trakt, wynik, wzór, fortel, haczyk, język, medium, metoda, natura, proces, rodzaj, system, teoria, wersja, wybieg, zasada, badania, gatunek, koncept, maniera, nośnik, obyczaj, odmiana, pomysł, ratunek, recepta, rozwój, solucja, taktyka, ujęcie, użytek, wariant, wykręt, zamysł, zwyczaj, środek, algorytm, kierunek, ocalenie, oszustwo, panaceum, podstawa, podstęp, przebieg, pułapka, remedium, rezultat, sztuczka, technika, wyjście, wymówka, charakter, filozofia, kategoria, koncepcja, konwencja, mechanika, procedura, strategia, używanie, ścieżka, dar słowa, dar wymowy, elokwencja, instrument, narzędzie, oratorstwo, podejście, propozycja, rozumienie, zachowanie, inżynieria, kolejność, płynność, wymowność, założenie, fasadowość, możliwość, rozwiązanie, krasomówstwo, postępowanie, tergiwersacja, potoczystość, koń trojański, przyzwyczajenie, środek do celu, nienaturalność, rozstrzygnięcie, linia postępowania, łatwość wysławiania się

Odmiana słowa sposób:


sposób, sposobach, sposobami, sposobem, sposobie, sposobom, sposobowi, sposobów, sposobu, sposoby

Synonimy do sposób z podziałem na kategorie:


tryb
tryb, modus, metoda, badania, procedura, strategia, podejście, postępowanie
droga
droga, fortel, wybieg, wyjście, podejście, rozwiązanie
rodzaj
rodzaj, maniera
idea
idea, zasada, podstawa, filozofia, koncepcja, podejście, rozumienie, założenie
myk
myk, trik, chwyt, finta, psota, fortel, haczyk, metoda, wybieg, solucja, algorytm, podstęp, pułapka, sztuczka, wyjście, rozwiązanie, koń trojański, środek do celu
styl
styl, swada, język, dar słowa, dar wymowy, elokwencja, oratorstwo, płynność, wymowność, krasomówstwo, potoczystość, łatwość wysławiania się
kurs
kurs, kierunek, linia postępowania
poza
poza, styl, fason, forma, klasa, wzór, rodzaj, maniera, fasadowość, nienaturalność
fortel
fortel, metoda, solucja, środek, algorytm, rozwiązanie
medium
medium, metoda, środek, instrument, narzędzie, możliwość
typ
typ, forma, klasa, model, natura, rodzaj, wersja, gatunek, odmiana, wariant, charakter, kategoria
szlak
szlak, ścieżka, linia postępowania
metoda
metoda, technika, mechanika, inżynieria
tok
tok, tor, bieg, kurs, nurt, ciąg, szlak, trakt, proces, rozwój, kierunek, przebieg, kolejność
tor
tor, kurs, kierunek, linia postępowania
trik
trik, chwyt, fortel, metoda, wybieg, solucja, wykręt, algorytm, oszustwo, sztuczka, wyjście, wymówka, rozwiązanie, tergiwersacja, środek do celu
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: