1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "władczy"

Synonim władczy


Synonimy do "władczy":


butny, dumny, hardy, chamski, kpiący, totalny, cyniczny, obcesowy, zaborczy, zadufany, absolutny, arogancki, bezczelny, ironiczny, stanowczy, tyrański, wyniosły, zuchwały, arbitralny, chełpliwy, hucpiarski, natarczywy, zwierzchni, despotyczny, dyktatorski, niestaranny, samowładny, totalitarny, zdecydowany, apodyktyczny, bezwzględny, kategoryczny, niepodzielny, nonszalancki, rozkazujący, samowładczy, autokratyczny, impertynencki, lekceważący, wszechwładny, jedynowładczy, nieograniczony, nieprzystępny, protekcjonalny, absolutystyczny, bezceremonialny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny

Odmiana słowa "władczy":


władczy, niewładcza, niewładczą, niewładcze, niewładczego, niewładczej, niewładczemu, niewładczo, niewładczy, niewładczych, niewładczym, niewładczymi, władcza, władczą, władcze, władczego, władczej, władczemu, władczo, władczych, władczym, władczymi

Synonimy do "władczy" z podziałem na kategorie:


butny

butny, apodyktyczny, rozkazujący

totalny

totalny, absolutny, despotyczny, dyktatorski, samowładny, apodyktyczny, niepodzielny, autokratyczny, nieograniczony

władczy

zaborczy, stanowczy, arbitralny, zdecydowany, apodyktyczny, bezwzględny, kategoryczny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: