1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "część"

Synonim część

Lista synonimów do część:


akt, gra, set, blok, dola, etap, mecz, niwa, pole, rata, rzut, wsad, akcja, dawka, detal, filia, grupa, kwant, punkt, racja, runda, scena, seria, sfera, stopa, tempo, teren, agenda, akapit, akonto, aspekt, bryła, człon, domena, dział, faktor, kwarta, kąsek, moduł, niuans, obszar, odłam, ogniwo, okruch, partia, passus, porcja, ramię, scenka, sekcja, sektor, stawka, tercja, urywek, ustęp, wadium, wkład, wpływ, wyimek, zakres, branża, czynnik, dystans, element, frakcja, ilość, metamer, odcinek, odprysk, odsetek, potrawa, połowa, referat, segment, skrawek, transza, udział, ułamek, ułomek, wycinek, wymiary, zadatek, zasięg, cząstka, drobiazg, działka, fakultet, fragment, gałąź, kawałek, oddział, odrobina, odsłona, paragraf, podział, rozmiary, substrat, wcięcie, wydział, wyjątek, zaliczka, świstek, dziedzina, komponent, proporcja, skrzydło, składnik, składowa, spotkanie, dyscyplina, przydział, szczegół, pierwiastek, podzespół, przedpłata, ugrupowanie, ingrediencja, płaszczyzna, współpraca, punkt programu, właściwość, część składowa

Odmiana słowa część:


część, części, częściach, częściami, częścią, częściom

Synonimy do część z podziałem na kategorie:


akt
akt, punkt programu
detal
detal, ułomek, cząstka, fragment, kawałek
dawka
dawka, kwant, porcja, ilość
element
element, fragment
moduł
moduł, element, podzespół
frakcja
frakcja, ułamek, wycinek
odsetek
odsetek, wymiary, rozmiary, wydział, proporcja
akapit
akapit, ustęp, fragment, paragraf, wcięcie
dola
dola, dawka, kwant, moduł, porcja, sekcja, frakcja, odcinek, segment, udział, ułamek, ułomek, wycinek, cząstka, zaliczka, komponent, składnik, ingrediencja, część składowa
niwa
niwa, pole, sfera, teren, aspekt, domena, dział, obszar, zakres, branża, odcinek, zasięg, gałąź, dziedzina, dyscyplina, płaszczyzna
etap
etap, odcinek, fragment
grupa
grupa, odłam, ramię, frakcja, wycinek, fragment, skrzydło, ugrupowanie
kwarta
kwarta, odsłona
dystans
dystans, odcinek
odcinek
odcinek
rzut
rzut, grupa, seria, partia, porcja, transza
gra
gra, set, mecz, runda, kwarta, partia, tercja, połowa, spotkanie
połowa
połowa, odsłona
rata
rata, stopa, tempo, stawka, transza
blok
blok, element, metamer, segment, składnik
filia
filia, agenda, dział, sekcja, oddział, wydział
dział
dział, obszar, sektor
człon
człon, faktor, ogniwo, element, segment, wycinek, cząstka, fragment, kawałek, substrat, komponent, składnik, szczegół, pierwiastek, ingrediencja
tercja
tercja, odsłona
wkład
wkład, udział
punkt
punkt, akapit, okruch, passus, urywek, ustęp, wyimek, odprysk, wycinek, fragment, paragraf, wyjątek
akcja
akcja, wkład, wpływ, udział, współpraca
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: