1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "część"

Synonim część


Synonimy do "część":


akt, gra, set, blok, dola, etap, mecz, niwa, pole, rata, rzut, wsad, akcja, dawka, detal, filia, grupa, kwant, punkt, racja, runda, scena, seria, sfera, stopa, tempo, teren, agenda, akapit, akonto, aspekt, bryła, człon, domena, dział, faktor, kwarta, kąsek, moduł, niuans, obszar, odłam, ogniwo, okruch, partia, passus, porcja, ramię, scenka, sekcja, sektor, stawka, tercja, urywek, ustęp, wadium, wkład, wpływ, wyimek, zakres, branża, czynnik, dystans, element, frakcja, ilość, metamer, odcinek, odprysk, odsetek, potrawa, połowa, referat, segment, skrawek, transza, udział, ułamek, ułomek, wycinek, wymiary, zadatek, zasięg, cząstka, drobiazg, działka, fakultet, fragment, gałąź, kawałek, oddział, odrobina, odsłona, paragraf, podział, rozmiary, substrat, wcięcie, wydział, wyjątek, zaliczka, świstek, dziedzina, komponent, proporcja, skrzydło, składnik, składowa, spotkanie, dyscyplina, przydział, szczegół, pierwiastek, podzespół, przedpłata, ugrupowanie, ingrediencja, płaszczyzna, współpraca, punkt programu, właściwość, część składowa

Odmiana słowa "część":


część, części, częściach, częściami, częścią, częściom

Synonimy do "część" z podziałem na kategorie:


akt

akt, punkt programu

detal

detal, ułomek, cząstka, fragment, kawałek

dawka

dawka, kwant, porcja, ilość

element

element, fragment

moduł

moduł, element, podzespół

frakcja

frakcja, ułamek, wycinek

odsetek

odsetek, wymiary, rozmiary, wydział, proporcja

akapit

akapit, ustęp, fragment, paragraf, wcięcie

dola

dola, dawka, kwant, moduł, porcja, sekcja, frakcja, odcinek, segment, udział, ułamek, ułomek, wycinek, cząstka, zaliczka, komponent, składnik, ingrediencja, część składowa

niwa

niwa, pole, sfera, teren, aspekt, domena, dział, obszar, zakres, branża, odcinek, zasięg, gałąź, dziedzina, dyscyplina, płaszczyzna

etap

etap, odcinek, fragment

grupa

grupa, odłam, ramię, frakcja, wycinek, fragment, skrzydło, ugrupowanie

kwarta

kwarta, odsłona

dystans

dystans, odcinek

odcinek

odcinek

rzut

rzut, grupa, seria, partia, porcja, transza

gra

gra, set, mecz, runda, kwarta, partia, tercja, połowa, spotkanie

połowa

połowa, odsłona

rata

rata, stopa, tempo, stawka, transza

blok

blok, element, metamer, segment, składnik

filia

filia, agenda, dział, sekcja, oddział, wydział

dział

dział, obszar, sektor

człon

człon, faktor, ogniwo, element, segment, wycinek, cząstka, fragment, kawałek, substrat, komponent, składnik, szczegół, pierwiastek, ingrediencja

tercja

tercja, odsłona

wkład

wkład, udział

punkt

punkt, akapit, okruch, passus, urywek, ustęp, wyimek, odprysk, wycinek, fragment, paragraf, wyjątek

akcja

akcja, wkład, wpływ, udział, współpraca
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: