1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przesłanka"

Synonim przesłanka


Synonimy do "przesłanka":


mus, baza, idea, pora, teza, traf, trop, tło, znak, kanwa, motyw, myśl, racja, szkic, trzon, zarys, zrąb, asumpt, doping, dowód, gratka, impuls, istota, napęd, okazja, osnowa, pochop, posada, powód, szansa, teoria, wymóg, zasada, bodziec, domysł, koncept, korzeń, pobudka, pomysł, symptom, warunek, warunki, zamysł, argument, asumpcja, hipoteza, podnieta, podstawa, potrzeba, pretekst, rudyment, substrat, szkielet, tworzywo, zachęta, fundament, koncepcja, kryterium, podwalina, przyczyna, przypadek, supozycja, wymaganie, źródło, żądanie, informacja, możność, piedestał, presumpcja, przeczucie, restrykcja, wskazówka, domniemanie, perspektywa, podejrzenie, położenie, założenie, możliwość, ograniczenie, pro i kontra, sposobność, za i przeciw, konieczność, ewentualność, przypuszczenie, punkt wyjścia, prawdopodobieństwo

Odmiana słowa "przesłanka":


przesłanka, przesłance, przesłanek, przesłankach, przesłankami, przesłanką, przesłankę, przesłanki, przesłanko, przesłankom

Synonimy do "przesłanka" z podziałem na kategorie:


asumpt

asumpt, okazja, sposobność

podstawa

podstawa

wymóg

wymóg, warunek, wymaganie

warunek

warunek, założenie

dowód

dowód, powód, argument, pretekst, pro i kontra, za i przeciw

motyw

motyw, asumpt, doping, impuls, napęd, okazja, pochop, powód, bodziec, pobudka, podnieta, zachęta, sposobność

pora

pora, traf, asumpt, gratka, okazja, szansa, przypadek, możność, perspektywa, możliwość, sposobność, ewentualność

baza

baza, teza, tło, kanwa, motyw, szkic, trzon, zarys, zrąb, istota, osnowa, posada, zasada, korzeń, podstawa, rudyment, substrat, szkielet, tworzywo, fundament, podwalina, przyczyna, źródło, piedestał, założenie, punkt wyjścia

racja

racja, asumpt, wymóg, podstawa, kryterium, wskazówka, założenie

okazja

okazja, warunki, sposobność

traf

traf, asumpt, okazja, przypadek, możność, perspektywa, możliwość, sposobność, ewentualność, prawdopodobieństwo

trop

trop, znak, symptom, informacja, wskazówka

mus

mus, wymóg, warunek, potrzeba, kryterium, wymaganie, żądanie, konieczność

idea

idea, teza, myśl, teoria, domysł, koncept, pomysł, warunek, zamysł, asumpcja, hipoteza, koncepcja, supozycja, presumpcja, przeczucie, domniemanie, podejrzenie, założenie, przypuszczenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: