Synonim uzupełniający

Lista synonimów do uzupełniający:


błahy, dodany, ekstra, banalny, kolejny, pomocny, uboczny, poboczny, bagatelny, dodatkowy, nieważny, pomijalny, specjalny, dopływowy, marginalny, nieistotny, pomocniczy, posiłkowy, zastępczy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, drugorzędny, irrelewantny, ponadplanowy, wspierający, następujący, suplementarny, wspomagający, dopełniający, komplementarny, ponadprogramowy

Odmiana słowa uzupełniający:


uzupełniający, nieuzupełniająca, nieuzupełniającą, nieuzupełniające, nieuzupełniającego, nieuzupełniającej, nieuzupełniającemu, nieuzupełniający, nieuzupełniających, nieuzupełniającym, nieuzupełniającymi, uzupełniająca, uzupełniającą, uzupełniające, uzupełniającego, uzupełniającej, uzupełniającemu, uzupełniających, uzupełniającym, uzupełniającymi

Synonimy do "uzupełniający" z podziałem na kategorie:


pomocny
pomocny, poboczny, dodatkowy, dopływowy, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, wspierający, wspomagający
suplementarny
suplementarny, dopełniający, komplementarny
dodany
dodany, ekstra, kolejny, uboczny, poboczny, dodatkowy, specjalny, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, drugorzędny, ponadplanowy, wspierający, następujący, wspomagający, ponadprogramowy
błahy
błahy, banalny, pomocny, uboczny, poboczny, bagatelny, dodatkowy, nieważny, pomijalny, dopływowy, marginalny, nieistotny, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, irrelewantny, wspierający, wspomagający
dodatkowy
dodatkowy, pomocniczy, suplementarny, dopełniający, komplementarny
W naszym słowniku znajduje się 32 synonimów dla słowa: "uzupełniający". Między innymi: ekstra, banalny, kolejny. Słowo "uzupełniający" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.