1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wpływ"

Synonim wpływ

Lista synonimów do wpływ:


akt, gra, mir, mus, echo, kult, muza, owoc, plon, rola, tron, waga, wena, zysk, akcja, efekt, hołd, klasa, kroki, praca, ranga, siła, skala, ucisk, wynik, wzór, berło, estyma, format, gwałt, korona, nacisk, namowa, napór, podziw, powaga, presja, profit, rządy, skutek, stawka, sława, terror, wkład, wymowa, wymóg, atencja, cześć, dochód, funkcja, intrata, pietyzm, pozycja, przelew, przemoc, przymus, respekt, udział, uznanie, wpłata, wzorzec, władza, zachwyt, zarobek, środki, adoracja, ciężar, część, majestat, operacja, podszept, posłuch, prestiż, rezultat, splendor, starania, sugestia, szacunek, względy, zapłata, admiracja, autorytet, bezprawie, godność, korzyść, panowanie, pokłosie, przychód, reputacja, uważanie, wynikanie, znaczenie, ciśnienie, czynność, działania, działanie, implikacja, influencja, inspiracja, poczynania, podejście, poważanie, rewerencja, rządzenie, utrzymanie, ważność, wielkość, wpływanie, wydźwięk, aktywność, istotność, jurysdykcja, kompetencja, następstwo, natchnienie, sugerowanie, uszanowanie, uwielbienie, należność, poszanowanie, przywództwo, współpraca, doniosłość, dostojeństwo, nabożeństwo, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, oddziaływanie, zwierzchnictwo, czołobitność, zapał twórczy

Odmiana słowa wpływ:


wpływ, wpływach, wpływami, wpływem, wpływie, wpływom, wpływowi, wpływów, wpływu, wpływy

Synonimy do wpływ z podziałem na kategorie:


waga
waga, ranga, prestiż, autorytet, znaczenie, ważność, istotność, doniosłość
wpływ
działanie, influencja, oddziaływanie
mir
mir, klasa, ranga, estyma, format, powaga, pozycja, respekt, uznanie, posłuch, prestiż, splendor, szacunek, autorytet, znaczenie, poważanie, wielkość, istotność, doniosłość
plon
plon, zysk, profit, stawka, dochód, intrata, zarobek, środki, korzyść, przychód, utrzymanie
akt
akt, gra, akcja, kroki, praca, operacja, starania, czynność, działania, poczynania, wpływanie, aktywność, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, oddziaływanie
echo
echo, owoc, efekt, wynik, skutek, rezultat, pokłosie, wynikanie, implikacja, następstwo
muza
muza, wena, wzór, namowa, wzorzec, sugestia, inspiracja, natchnienie, sugerowanie, zapał twórczy
mus
mus, nacisk, napór, presja, przymus, ciśnienie
siła
siła, ucisk, gwałt, nacisk, presja, terror, przemoc, przymus, bezprawie
akcja
akcja, wkład, udział, część, współpraca
tron
tron, berło, korona, rządy, władza, panowanie, rządzenie, jurysdykcja, kompetencja, przywództwo, oddziaływanie, zwierzchnictwo
wkład
wkład, dochód, przelew, wpłata, zapłata, należność
zysk
zysk, dochód, przelew, wpłata, przychód
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: