1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wpływ"

Synonim wpływ


Synonimy do "wpływ":


akt, gra, mir, mus, echo, kult, muza, owoc, plon, rola, tron, waga, wena, zysk, akcja, efekt, hołd, klasa, kroki, praca, ranga, siła, skala, ucisk, wynik, wzór, berło, estyma, format, gwałt, korona, nacisk, namowa, napór, podziw, powaga, presja, profit, rządy, skutek, stawka, sława, terror, wkład, wymowa, wymóg, atencja, cześć, dochód, funkcja, intrata, pietyzm, pozycja, przelew, przemoc, przymus, respekt, udział, uznanie, wpłata, wzorzec, władza, zachwyt, zarobek, środki, adoracja, ciężar, część, majestat, operacja, podszept, posłuch, prestiż, rezultat, splendor, starania, sugestia, szacunek, względy, zapłata, admiracja, autorytet, bezprawie, godność, korzyść, panowanie, pokłosie, przychód, reputacja, uważanie, wynikanie, znaczenie, ciśnienie, czynność, działania, działanie, implikacja, influencja, inspiracja, poczynania, podejście, poważanie, rewerencja, rządzenie, utrzymanie, ważność, wielkość, wpływanie, wydźwięk, aktywność, istotność, jurysdykcja, kompetencja, następstwo, natchnienie, sugerowanie, uszanowanie, uwielbienie, należność, poszanowanie, przywództwo, współpraca, doniosłość, dostojeństwo, nabożeństwo, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, oddziaływanie, zwierzchnictwo, czołobitność, zapał twórczy

Odmiana słowa "wpływ":


wpływ, wpływach, wpływami, wpływem, wpływie, wpływom, wpływowi, wpływów, wpływu, wpływy

Synonimy do "wpływ" z podziałem na kategorie:


waga

waga, ranga, prestiż, autorytet, znaczenie, ważność, istotność, doniosłość

wpływ

działanie, influencja, oddziaływanie

mir

mir, klasa, ranga, estyma, format, powaga, pozycja, respekt, uznanie, posłuch, prestiż, splendor, szacunek, autorytet, znaczenie, poważanie, wielkość, istotność, doniosłość

plon

plon, zysk, profit, stawka, dochód, intrata, zarobek, środki, korzyść, przychód, utrzymanie

akt

akt, gra, akcja, kroki, praca, operacja, starania, czynność, działania, poczynania, wpływanie, aktywność, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, oddziaływanie

echo

echo, owoc, efekt, wynik, skutek, rezultat, pokłosie, wynikanie, implikacja, następstwo

muza

muza, wena, wzór, namowa, wzorzec, sugestia, inspiracja, natchnienie, sugerowanie, zapał twórczy

mus

mus, nacisk, napór, presja, przymus, ciśnienie

siła

siła, ucisk, gwałt, nacisk, presja, terror, przemoc, przymus, bezprawie

akcja

akcja, wkład, udział, część, współpraca

tron

tron, berło, korona, rządy, władza, panowanie, rządzenie, jurysdykcja, kompetencja, przywództwo, oddziaływanie, zwierzchnictwo

wkład

wkład, dochód, przelew, wpłata, zapłata, należność

zysk

zysk, dochód, przelew, wpłata, przychód
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: