1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zastój"

Synonim zastój


Synonimy do "zastój":


pat, nuda, impas, zator, acedia, apatia, klincz, kryzys, letarg, marazm, matnia, bezruch, blokada, chandra, inercja, odwrót, posucha, recesja, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, martwota, zamarcie, zastoina, drętwota, senność, stagnacja, znużenie, bierność, frustracja, immobilizm, indolencja, utrwalenie, gnuśność, melancholia, nieróbstwo, ospałość, pasywność, skostnienie, cofanie się, martwy punkt, odrętwienie, petryfikacja, stabilizacja, ustępowanie, bezczynność, dekoniunktura, monotonność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, obojętność, próżniactwo, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, nieporadność, niezaradność, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, stan równowagi, unieruchomienie, ustabilizowanie, ślamazarność, wycofywanie się, zbijanie bąków, nieumiejętność, sytuacja bez wyjścia

Odmiana słowa "zastój":


zastój, zastojach, zastojami, zastoje, zastojem, zastojom, zastojowi, zastojów, zastoju

Synonimy do "zastój" z podziałem na kategorie:


apatia

apatia, klincz, marazm, bezruch, blokada, akinezja, zamarcie, stagnacja, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie

kryzys

kryzys, recesja, dekoniunktura

acedia

acedia, apatia, letarg, marazm, bezruch, chandra, akinezja, depresja, zamarcie, senność, stagnacja, frustracja, gnuśność, melancholia, ospałość, odrętwienie, nieczułość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie

impas

impas, inercja, bezwład, lenistwo, martwota, gnuśność, nieróbstwo, skostnienie, bezczynność, próżniactwo, zbijanie bąków

pat

pat, impas, matnia, martwy punkt, zakleszczenie, sytuacja bez wyjścia

marazm

marazm, inercja, bierność, indolencja, pasywność, niedołęstwo, nieudolność, obojętność, nieporadność, niezaradność, zobojętnienie, ślamazarność, nieumiejętność

posucha

posucha

klincz

klincz, marazm, bezruch, blokada, zamarcie, stagnacja, utrwalenie, skostnienie, petryfikacja, stabilizacja, statyczność, zastygnięcie, stan równowagi, ustabilizowanie

nuda

nuda, apatia, klincz, kryzys, marazm, bezruch, blokada, akinezja, zamarcie, drętwota, stagnacja, znużenie, skostnienie, stabilizacja, monotonność

zastój

stagnacja, immobilizm

zator

zator, zastoina
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: