1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zastój"

Synonim zastój

Lista synonimów do zastój:


pat, nuda, impas, zator, acedia, apatia, klincz, kryzys, letarg, marazm, matnia, bezruch, blokada, chandra, inercja, odwrót, posucha, recesja, akinezja, bezwład, depresja, lenistwo, martwota, zamarcie, zastoina, drętwota, senność, stagnacja, znużenie, bierność, frustracja, immobilizm, indolencja, utrwalenie, gnuśność, melancholia, nieróbstwo, ospałość, pasywność, skostnienie, cofanie się, martwy punkt, odrętwienie, petryfikacja, stabilizacja, ustępowanie, bezczynność, dekoniunktura, monotonność, nieczułość, niedołęstwo, nieudolność, obojętność, próżniactwo, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, nieporadność, niezaradność, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, stan równowagi, unieruchomienie, ustabilizowanie, ślamazarność, wycofywanie się, zbijanie bąków, nieumiejętność, sytuacja bez wyjścia

Odmiana słowa zastój:


zastój, zastojach, zastojami, zastoje, zastojem, zastojom, zastojowi, zastojów, zastoju

Synonimy do zastój z podziałem na kategorie:


apatia
apatia, klincz, marazm, bezruch, blokada, akinezja, zamarcie, stagnacja, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie
kryzys
kryzys, recesja, dekoniunktura
acedia
acedia, apatia, letarg, marazm, bezruch, chandra, akinezja, depresja, zamarcie, senność, stagnacja, frustracja, gnuśność, melancholia, ospałość, odrętwienie, nieczułość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie
impas
impas, inercja, bezwład, lenistwo, martwota, gnuśność, nieróbstwo, skostnienie, bezczynność, próżniactwo, zbijanie bąków
pat
pat, impas, matnia, martwy punkt, zakleszczenie, sytuacja bez wyjścia
marazm
marazm, inercja, bierność, indolencja, pasywność, niedołęstwo, nieudolność, obojętność, nieporadność, niezaradność, zobojętnienie, ślamazarność, nieumiejętność
posucha
posucha
klincz
klincz, marazm, bezruch, blokada, zamarcie, stagnacja, utrwalenie, skostnienie, petryfikacja, stabilizacja, statyczność, zastygnięcie, stan równowagi, ustabilizowanie
nuda
nuda, apatia, klincz, kryzys, marazm, bezruch, blokada, akinezja, zamarcie, drętwota, stagnacja, znużenie, skostnienie, stabilizacja, monotonność
zastój
stagnacja, immobilizm
zator
zator, zastoina
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: