1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "buńczuczny"

Synonim buńczuczny


Synonimy do "buńczuczny":


butny, dziki, hardy, jurny, wrogi, żywy, barwny, chybki, chyży, psotny, rogaty, rwący, rzutki, rączy, szybki, uparty, wartki, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, draczny, dzielny, kozacki, mężny, narwany, obrotny, prędki, rześki, skoczny, z ikrą, zaradny, czupurny, dziarski, figlarny, fikuśny, niekarny, odważny, ruchliwy, swarliwy, swawolny, wyuzdany, zaborczy, zaczepny, śmiały, żywotny, agresywny, brawurowy, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, niesforny, niezgodny, przekorny, rozpasany, samowolny, wywrotowy, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, atakujący, energiczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, niegodziwy, niepokorny, nieuległy, operatywny, pomysłowy, przebojowy, przygodowy, rozbrykany, ryzykancki, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, hałaśliwy, konfliktowy, napadający, niegrzeczny, nieulękły, łobuzerski, żartobliwy, żywiołowy, awanturniczy, chuligański, nieuładzony, nonszalancki, pewny siebie, pełen werwy, pełny werwy, prowokacyjny, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposłuszny, nieustraszony, pełny wigoru, podróżniczy, nieposkromiony, wichrzycielski, zacietrzewiony, przedsiębiorczy, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się, niezdyscyplinowany, niechętny do nauki, trudny do kierowania, niedający się opanować

Odmiana słowa "buńczuczny":


buńczuczny, buńczuczna, buńczuczną, buńczuczne, buńczucznego, buńczucznej, buńczucznemu, buńczuczni, buńczucznie, buńczucznych, buńczucznym, buńczucznymi, niebuńczuczna, niebuńczuczną, niebuńczuczne, niebuńczucznego, niebuńczucznej, niebuńczucznemu, niebuńczuczni, niebuńczucznie, niebuńczuczny, niebuńczucznych, niebuńczucznym, niebuńczucznymi

Synonimy do "buńczuczny" z podziałem na kategorie:


czupurny

czupurny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady

dziki

dziki, wrogi, czupurny, zaborczy, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, atakujący, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, wojowniczy, konfliktowy, napadający, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, zacietrzewiony, szukający zwady

rączy

rączy, chwacki, czupurny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki

jurny

jurny, żywy, chybki, chyży, rzutki, rączy, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, obrotny, prędki, rześki, skoczny, z ikrą, zaradny, dziarski, ruchliwy, żywotny, zuchowaty, energiczny, operatywny, pomysłowy, żywiołowy, pełen werwy, pełny wigoru, przedsiębiorczy

rogaty

rogaty, narwany, czupurny, swarliwy, swawolny, zaczepny, agresywny, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, zadziorny, zuchwały, kłótliwy, napastliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposkromiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się

uparty

uparty, krnąbrny, narowisty, niesforny, przekorny, niepokorny, nieuległy, zawadiacki, nieposłuszny, niechętny do nauki, trudny do kierowania, niedający się opanować

psotny

psotny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady

wrogi

wrogi, czupurny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, gwałtowny, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady

żywy

żywy, chybki, chyży, rwący, rączy, szybki, wartki, zwinny, żwawy, chwacki, prędki, skoczny, dziarski, ruchliwy, żywotny, zuchowaty, pełny werwy

barwny

barwny, draczny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, nonszalancki, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady

rzutki

rzutki, rączy, aktywny, chwacki, dzielny, mężny, obrotny, zaradny, odważny, śmiały, zuchowaty, energiczny, operatywny, pomysłowy, nieulękły, nieustraszony, przedsiębiorczy

butny

butny, hardy, kozacki, odważny, śmiały, brawurowy, zuchwały, ryzykancki, zawadiacki, nonszalancki, pewny siebie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: