1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "buńczuczny"

Synonim buńczuczny

Lista synonimów do buńczuczny:


butny, dziki, hardy, jurny, wrogi, żywy, barwny, chybki, chyży, psotny, rogaty, rwący, rzutki, rączy, szybki, uparty, wartki, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, draczny, dzielny, kozacki, mężny, narwany, obrotny, prędki, rześki, skoczny, z ikrą, zaradny, czupurny, dziarski, figlarny, fikuśny, niekarny, odważny, ruchliwy, swarliwy, swawolny, wyuzdany, zaborczy, zaczepny, śmiały, żywotny, agresywny, brawurowy, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, niesforny, niezgodny, przekorny, rozpasany, samowolny, wywrotowy, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, atakujący, energiczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, niegodziwy, niepokorny, nieuległy, operatywny, pomysłowy, przebojowy, przygodowy, rozbrykany, ryzykancki, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, hałaśliwy, konfliktowy, napadający, niegrzeczny, nieulękły, łobuzerski, żartobliwy, żywiołowy, awanturniczy, chuligański, nieuładzony, nonszalancki, pewny siebie, pełen werwy, pełny werwy, prowokacyjny, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposłuszny, nieustraszony, pełny wigoru, podróżniczy, nieposkromiony, wichrzycielski, zacietrzewiony, przedsiębiorczy, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się, niezdyscyplinowany, niechętny do nauki, trudny do kierowania, niedający się opanować

Odmiana słowa buńczuczny:


buńczuczny, buńczuczna, buńczuczną, buńczuczne, buńczucznego, buńczucznej, buńczucznemu, buńczuczni, buńczucznie, buńczucznych, buńczucznym, buńczucznymi, niebuńczuczna, niebuńczuczną, niebuńczuczne, niebuńczucznego, niebuńczucznej, niebuńczucznemu, niebuńczuczni, niebuńczucznie, niebuńczuczny, niebuńczucznych, niebuńczucznym, niebuńczucznymi

Synonimy do buńczuczny z podziałem na kategorie:


czupurny
czupurny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady
dziki
dziki, wrogi, czupurny, zaborczy, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, atakujący, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, wojowniczy, konfliktowy, napadający, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, zacietrzewiony, szukający zwady
rączy
rączy, chwacki, czupurny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki
jurny
jurny, żywy, chybki, chyży, rzutki, rączy, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, obrotny, prędki, rześki, skoczny, z ikrą, zaradny, dziarski, ruchliwy, żywotny, zuchowaty, energiczny, operatywny, pomysłowy, żywiołowy, pełen werwy, pełny wigoru, przedsiębiorczy
rogaty
rogaty, narwany, czupurny, swarliwy, swawolny, zaczepny, agresywny, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, zadziorny, zuchwały, kłótliwy, napastliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposkromiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się
uparty
uparty, krnąbrny, narowisty, niesforny, przekorny, niepokorny, nieuległy, zawadiacki, nieposłuszny, niechętny do nauki, trudny do kierowania, niedający się opanować
psotny
psotny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady
wrogi
wrogi, czupurny, zaczepny, agresywny, zadziorny, zuchwały, gwałtowny, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady
żywy
żywy, chybki, chyży, rwący, rączy, szybki, wartki, zwinny, żwawy, chwacki, prędki, skoczny, dziarski, ruchliwy, żywotny, zuchowaty, pełny werwy
barwny
barwny, draczny, czupurny, figlarny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, łobuzerski, awanturniczy, nonszalancki, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady
rzutki
rzutki, rączy, aktywny, chwacki, dzielny, mężny, obrotny, zaradny, odważny, śmiały, zuchowaty, energiczny, operatywny, pomysłowy, nieulękły, nieustraszony, przedsiębiorczy
butny
butny, hardy, kozacki, odważny, śmiały, brawurowy, zuchwały, ryzykancki, zawadiacki, nonszalancki, pewny siebie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: